Wij ondersteunen bij het verbeteren van de levensomstandigheden van de steppenomaden in West-Mongolië. Door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, voeding & gezondheid en landbouw & milieu in samenwerking met de Mongoolse NGO Source of Steppe Nomads (SSN). Vanuit Nederland, werven en beheren we fondsen voor de projecten in Mongolië, verzorgen de communicatie daarover naar onze donateurs en adviseren en delen kennis ten behoeve van de project activiteiten in Mongolië.

Onze drie pijlers

Visie

Onze visie kenmerkt zich door de volgende werkwijze:

– Fondsenwerving vindt plaats via donateurs en op projectbasis –
– Jaarlijkse rapportage over activiteiten en besteding van middelen –
– Alle middelen komen ten goede aan Source of Steppe Nomads; er zijn praktisch geen onkosten –
– Duidelijke communicatie via onze website over de activiteiten en projecten –
– Maandelijks overleg met Source of Steppe Nomads in Mongolië –