Landbouw & Milieu

Onze ondersteuning op het gebied van landbouw en milieu is gericht op diverse initiatieven met een duurzaam karakter op het gebied van groente- en gewasteelt, aanbouw van kassen, watervoorziening en bodemverrijking. Steppenomaden en herders trekken nog altijd met huis en haard rond. Op zoek naar groene weides in de zomer of een beschutte plek tijdens de koude, lange winter. Dieren als schapen, geiten, koeien, kamelen en paarden zijn vaak het belangrijkste bezit en hun producten vormen de belangrijkste inkomstenbron. De klimatologische omstandigheden zijn buitengewoon extreem. Elke winter sterven er dieren van de kou, in 2010 zelfs meer dan 2,5 miljoen door extreme kou (-47°C). Ook veeziekten als mond- en klauwzeer komen regelmatig voor waardoor grote gebieden door quarantaine afgesloten moeten worden. Het gevolg is dat vele dieren sterven en de bevolking in nood komt door een acuut gebrek aan voedsel, medicijnen en brandstof. De bevolking heeft veelal te kampen met gevolgen van eenzijdige voeding, mede door het eenzijdige aanbod van vlees en vet en het gebrek aan verse groente en fruit.

Inmiddels is onder andere het volgende gerealiseerd:

  • een tweetal grote groentekassen zijn gebouwd
  • een irrigatiesysteem is aangelegd
  • gewasvelden inclusief omheiningen zijn ingericht
  • op structurele wijze wordt zaai- en pootgoed aangekocht
  • aanplant van bomen
  • verstrekken van graszaad voor het vee