Lente!
Maart 2024

 

De lente is op 21 maart begonnen! Traditioneel wordt dat met Nawruz gevierd, het belangrijkste feest in het jaar voor de Kazakh nomaden. Een nieuw begin is daar; het feest van het licht na het doorstaan van de donkere winter en kou.

Ondanks dat er nog steeds sneeuw ligt en valt, is het aanbreken van de lente de tijd dat dieren kalveren. Geitjes vragen mekkerend om melk bij hun moeder of krijgen de fles met vers gemolken melk. De families nemen de pasgeboren dieren de eerste dagen in huis. Er wonen gemiddeld 8 familieleden en baby dieren in een houten huis met een klein raam. De meeste herders leven zo. Sommige families hebben twee kamers, maar meestal wordt één kamer gebruikt als opslagruimte voor hun eigen voedsel en dat voor hun dieren.

Humanitaire hulp in Dayan
Maart 2024

In Dayan waar geen lokale markt beschikbaar is wordt deze extreme winter wederom humanitaire hulp verleend na de natuurramp (dzud) in januari en februari.  De mensen zijn vaak meer dan honderd kilometer verwijderd van de eerste (super)markt en zen hebben niet de middelen om daar te komen. Wegen zijn in deze tijd onberijdbaar door de metershoge sneeuw en directe voedselhulp is noodzakelijk.

Er is noodhulp geboden aan bijna 60 families. Gezinnen die een dierstal hebben, kunnen hun dieren tegen de kou beschermen en zijn de winter goed doorgekomen.

Dieren zijn voor Mongoolse families niet alleen een bron van inkomsten waarmee ze handel kunnen drijven. Zo is schapenwol in Mongolië een belangrijk bouwmateriaal. Dieren zijn ook een belangrijke bron van melk, kaas en vlees waarmee ze kunnen overleven in zeer barre omstandigheden. Het verlies van vee voor een gezin zonder voldoende spaargeld is zeer schadelijk. We richten ons op gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben. Ze ontvangen voedselpakketten met basisvoedingsmiddelen zoals rijst, meel, olie, kaarsen, lucifers, toiletpapier, handzeep, doeken, tandpasta, tandenborstel, lampen, handschoenen en een aantal warme stoffen zakken om (baby)dieren in te bewaren, en veevoeder voor dieren.

Dental Camp
Februari 2024

De schooltandartsen zijn eind februari weer op scholen in Ulaankhus en Sogoog geweest. Deze tandheelkundige zorg duurt een week en heeft als doel regelmatige ondersteuning te bieden in afgelegen gebieden ver van adequate tandheelkundige zorg. Deelnemers zijn kinderen van herdersgezinnen in afgelegen gebieden, en gezinnen die onder de armoedegrens leven. Deze kinderen krijgen onderwijs en groeien op in de dagopvang van kleuterscholen of verblijven gedurende de week in de slaapzalen van de middelbare scholen.

De schooltandartsen zagen deze keer 385 kinderen en 8 volwassenen. Ze verzorgden training op het gebied van “Mondhygiëne” en “Gebitsverzorging” en lieten aan ouders van kinderen van 2-5 jaar, en aan de kinderen in de slaapzaak zien zien hoe je tweemaal per dag je tanden poetst voor.

Toen we dit project in 2017 startten, hadden deze kinderen in 99,9% van de gevallen gaatjes en andere tandziekten. Sindsdien is de mobiele tandheelkundige zorg succesvol geïmplementeerd en is de prevalentie van tandziekten gedaald tot 50%. Dit is het resultaat van een duurzame aanpak van mondhygiëne en tandheelkundige zorg in samenwerking met Stichting Dhampus in Nijmegen.

In het programma met Wilde Ganzen gaan we de komende drie jaar door met deze mobiele tandheelkundige zorg door twee keer per jaar een week lang twee schooltandartsen op scholen te laten komen voor controle en voorlichting.

Extreme winter (Dzud)

Februari 2024

De herders en hun dieren krijgen het deze winter enorm voor hun kiezen in Mongolië. Het sneeuwt verschrikkelijk lang en veel en het is ijzig koud met veel wind. Metershoge sneeuw bedekt het landschap en er is geen doorkomen aan met auto of vrachtwagen. Mensen en dieren zijn in afgelegen gebieden onbereikbaar en huizen en dierstallen ontoegankelijk. Op de foto zie je hoe men de toegang tot een dierstal vrij maakt. Er sterven heel veel dieren deze winter door kou en ondervoeding. Een ramp voor herderfamilies; dieren zijn hun belangrijkste bron van inkomsten.

Wij zetten alles op alles in onze fondswerving om de noodhulp voor de ergst getroffen families mogelijk te maken vóór Nawruz (het lentefeest) in maart.

Bestuurswisseling bij onze partner

januari 2024

  

v.l.n.r. Dr Maka, Kulshash, Tabis en Meirjan

In het bestuur van onze partner NGO Source of Steppe Nomads in Mongolië heeft een bestuurswisseling plaats gevonden; Tabis (de  gepensioneerde oud-burgemeester van Sogog) en Kulshash (de gepensioneerde directrice van de kleuterschool in Sogog) zijn afgetreden en hebben plaats gemaakt voor de twee nieuwe bestuursleden Dr. Maka en Meirjan. We zijn Tabis en Kulshash erg dankbaar. We hebben sinds 2006, toen we ze voor het eerst ontmoetten, heel goed en effectief samengewerkt voor eerst de Sogog-gemeenschap en later in het grotere gebied van Ulaankhus soum. Ze hebben ons altijd warm welkom geheten en ons gastvrij onthaald als we op bezoek waren. Beiden hebben hard gewerkt voor het grotere goed van hun gemeenschap en we kunnen hen alleen maar complimenteren daar voor. Ze zijn een voorbeeld voor ons en onze kinderen! We wensen hen een welverdiende rust en een goede gezondheid toe tijdens hun pensioen en een fijne tijd met hun (klein)kinderen.

Tegelijkertijd zijn we blij Meirjan en Dr. Maka te mogen verwelkomen in het bestuur van SSN. We wensen hen veel succes in hun rol als bestuurslid. Op deze pagina staat meer over hen geschreven https://steppenomadenmongolie.nl/partners/

We kijken ernaar uit om samen met hen te werken aan onze gezamenlijke missie en doelen!

Samenwerking met Wilde Ganzen

December 2023

Wat een mooi einde van 2023! Net voor de kerstdagen ondertekenden we samen met Wilde Ganzen en onze Mongoolse partner Source of Steppe Nomads een samenwerkingsovereenkomst tot 2027. Het programma is gericht op activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling. We dragen gezamenlijk bij aan de duurzame ontwikkeling van de nomadische gemeenschap en het traditionele herderbestaan.

De projecten in het eerste jaar richten zich met name op onderwijs zoals het ontwikkelen van leermaterialen en -boeken in de Mongoolse taal en het gratis verstrekken daarvan aan kinderen uit arme families, het aanbieden van extra wiskunde en taallessen Mongools en Engels, het uitbreiden en inrichten van (kleuter)scholen en het trainen van leerkrachten. Daarnaast zijn er projecten begroot op het gebied van gezondheid en landbouw; bezoek van de schooltandarts, gymnastiek en danslessen in het kader van een gezonde levensstijl, voldoende medicijnen en vitaminen voor de lokale huisarts en thuisapotheek, groentekassen en -zaden, tuingereedschap en bomenaanplant tegen erosie.

Voor 2025 en 2026 staan grote (economische) projecten gepland zoals de bouw van een nieuw en groter (taal)trainingscentrum, viltverwerking, baksteenfabricatie, en kleinschalige kippenboerderijen.

De fondswerving voor de uitvoer van al deze activiteiten is inmiddels in volle gang. Doet u ook mee? Iedere bijdrage maakt een groot verschil!

Terug- èn vooruitblik met Stichting Dhampus

november 2023

Nijmeegse tandartsen Etienne Lamee (l) en Eric Alkemade (2e v.r.), en universitair docent Paul Ketelaar (r)

De afgelopen jaren hebben we samen met Stichting Dhampus twee tot drie keer per jaar de schooltandarts op bezoek gehad op (kleuter)scholen in onze projectgebieden. Kleuters, scholieren en hun ouders werden geïnformeerd van het belang van een goede tand- en mondverzorging  en het hebben van een mooi en gezond gebit.

Onze overeenkomst loopt nu af dit jaar en recent hebben we de successen en verbeterpunten besproken.  We zijn trots op wat we bereikt hebben en er moet en kan nog zoveel meer. Daar willen we ook de Mongoolse overheid bij betrekken en de Mongoolse tandartsopleidingen. Want het blijft een uitdaging om in afgelegen gebieden (nomadische) families en kinderen naar de tandarts te laten komen als deze de praktijk op een halve dag rijden heeft. De schooltandarts blijft gelukkig ook de komende jaren nog op de scholen komen!

Boeken voor de schoolbieb

september 2023

Wat een goed begin van het nieuwe schooljaar! Kinderen en bibliothecarissen ontvangen nieuwe boeken in de Mongoolse taal. De kinderen kunnen de boeken lenen bij de bibliotheek en hebben zo betere toegang tot het leren van Mongools als tweede taal. De boeken zijn geschreven in de Mongoolse taal en met Kazachse uitleg. Er wordt ijverig begonnen in de nieuwe boeken!

Even een terugblik…. Eind vorige eeuw waren er speciale programma’s en boeken voor leerlingen die Mongools als tweede taal leerden. Na 1992 werd Mongolië geconfronteerd met een financiële crisis en stopte de ontwikkeling van speciale boeken en programma’s voor Mongools als tweede taal. Dit was zeer nadelig voor kinderen van Kazachse afkomst die thuis Kazachs leren en spreken. In het Mongoolse schoolsysteem, moeten leerlingen veel dingen leren in de nieuwe taal Mongools; dat is moeilijk zonder extra ondersteuning. Hoewel sommige leerkrachten van Kazakse afkomst zijn, hebben ze hun onderwijsdiploma in het Mongools behaald en zijn ze niet in staat om speciale aandacht te geven aan leerlingen in de tweede taal. Met name ook omdat de klassen soms wel 50 leerlingen tellen. Het resultaat is dat veel leerlingen in de tweede taal achterblijven in de lessen.

Om uitval van deze leerlingen te voorkomen werden met dit project boeken voor Mongools als tweede taal ontwikkeld of besteld. De boeken werden geleverd aan de bibliotheken op afgelegen scholen. De bibliothecarissen zien toe op een juist en zorgvuldig gebruik van de boeken. Tevens wordt elk jaar gecontroleerd hoeveel boeken vervangen moeten worden.

Augustus hooimaand

zomer 2023

 

Augustus hooimaand! Myrzabeck Huan is aan het hooien op het vorig jaar omheinde en ontgonnen communale grasland. Hij is 26 jaar en woont met zijn ouders en vier zussen tussen de twee dichtstbijzijnde dorpen, vlakbij de bergen. Zijn familie is arm en geselecteerd om met twintig andere families het grasland te bewerken en er het gras van te oogsten. Myrzabeck helpt zijn familie om de traditionele herder cultuur te behouden en een beter inkomen te krijgen zodat in de toekomst (de kinderen van) broers en zussen – die geen herder willen worden – kunnen gaan studeren. Het leven van een herder is hard en uitdagend in het extreme Mongoolse klimaat waarin elke winter veel dieren sterven van kou en ondervoeding. Dieren zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de herders en nomaden; ze geven melk, vlees, en hun huid wordt gebruikt voor (wollen en vilten) kleding en isolatiemateriaal. Myrzabeck is  hard aan het werk en het vers gesneden gras wordt op kamelen naar het huis van zijn ouders vervoerd. Daar kan het drogen en in de winter aan de dieren worden gegeven als er een pak sneeuw ligt en ze niet meer kunnen grazen. Het communale grasland is heel belangrijk voor ieders toekomst!

Mooie opbrengst Vierdaagse sponsorloop

Augustus 2023

 

De Vierdaagse Sponsorloop van de 13-jarige Ben Postma heeft 1169,- Euro opgeleverd! Wow! Wat een mooi resultaat. En Ben heeft geweldig goed gelopen, de medaille is dik verdiend. Wilde Ganzen gaat het geld verdubbelen zodat we heel wat kleuters, hun ouders èn leerkrachten blij kunnen maken met bedjes,  dekens en leer- en speelmateriaal. Je bent een topper Ben!