Warme stal in -46℃elcius

december 2020

  

Brrrr, het is heel erg koud op de Mongoolse steppe! De temperatuur is  -46℃. Dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen hoe koud dat is? Als het ondanks deze kou een zonnige dag is mogen alle dieren uit hun warme stal naar buiten komen om water te drinken en te grazen. De steppenomaden zijn zo blij met de stal die ze eind vorig jaar bouwden met onze financiële ondersteuning. Zo blijven de dieren warm en komen ze de extreme winter ongeschonden door. Voor een nomade is zijn kudde de belangrijkste bron van inkomsten; hoe meer dieren de winter overleven, hoe minder armoede en hoe meer van hun kinderen naar school kunnen gaan.

  

Met de stal voor de dieren hopen de nomaden op veel sneeuw. Zonder stal is sneeuwval niet gewenst omdat veel dieren sterven in de vaak metershoge sneeuw die tijdens de winter valt. Maar nu de stal er is mag de sneeuw komen; in de stal staan ze lekker warm en met sneeuw is er buiten genoeg drinkwater voor ze 😊

Tanden poetsen!

december 2020

  

Sinds 2016 werken wij samen met kindertandarts Dagvaa om de tand- en mondverzorging van de steppekinderen in onze projectgebieden te verbeteren. Stichting Dhampus uit Nijmegen financiert de kwartaalbezoeken van Dagvaa aan de scholen en slaapzalen in onze projectgebieden. In 2020 zijn alle geplande ‘dental camps’ helaas afgezegd in verband met de quarantaine maatregelen en de sluiting van de scholen wegens de corona pandemie. Met een gedeelte van de financiering konden er wel tandenborstels en tandpasta uitgedeeld worden, zodat er goed kon blijven gepoetst. De meeste kinderen en hun ouders weten inmiddels wel dat goed poetsen belangrijk is voor een gezond en sterk gebit.

Met Stichting Dhampus zetten we onze samenwerking tot en met 2023 voort met drie ‘dental camps’ per jaar. Dat is goed nieuws! We hopen uiteraard dat er in 2021 weer gauw een controle en preventiebezoek door tandarts Dagvaa kan plaatsvinden.

 

 

5 jaar cultuurhistorisch museum

november 2020

  

In Sogoog is sinds 2015 een klein cultuurhistorisch museum ingericht, met als doel belangrijke gebeurtenissen en voorwerpen in de gemeenschap en omgeving te presenteren. Vóór 2015 werd het gebouw vanaf 2008 gebruikt als bibliotheek, volledig gefinancierd door onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads NGO. Toen in 2015 het nieuwe slaapzalencomplex bij de scholen open ging en de bibliotheek daarin werd ondergebracht, besloot de lokale gemeenschap het gebouw te gaan gebruiken als museum. Tijdens de lessen geschiedenis, aardrijkskunde of biologie gaan de leerlingen vaak met hun leraar naar het museum.

Elke keer als we in Sogoog zijn brengen we een bezoek aan het museum. Het geeft een prachtig overzicht van de ontwikkelingen en veranderingen in Sogoog en omgeving. Naast oude gebruiksvoorwerpen, is er een boek met gedroogde planten, een verzameling stenen en mineralen, tekeningen van kinderen, maar ook foto’s van mensen in en buiten Sogog die belangrijk zijn (geweest). Ook zijn er foto’s te zien van Sogog op het moment vóór de groenteprojecten begonnen en er geen kassen waren en nauwelijks landbouw; de verandering met de aanleg van groentevelden en -kassen is duidelijk te zien. We beseffen steeds weer hoeveel er in de jaren van project activiteiten en ondersteuning bereikt is. Ook is het ontroerend om te zien dat er een paar foto’s hangen ter nagedachtenis aan Geert Postma, oprichter van de Vrienden van Steppenomaden Mongolië.

Effecten van Covid-19 en overstroming

oktober 2020

  

overvolle slaapzalen

De Covid-19 pandemie heeft een zeer grote impact op de economische en sociale situatie van de steppenomadenbevolking, die normaliter toch al onder grote druk leeft. We vroegen onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads NGO welke gevolgen het virus heeft gehad sinds de uitbraak begin dit jaar. Onderstaand is een beperkte lijst van de gevolgen:

Er zijn verschillende zaken die het gemeenschapsleven enorm hebben getroffen. In de eerste plaats verloren veel mensen hun baan. Ten tweede is de handel in dierproducten (vlees en melkproducten) stil komen te liggen, prijzen zijn gekelderd. Het inkomen van de nomaden en herders is hierdoor sterk teruggevallen.

De kosten voor groente- en graszaden zijn sterk gestegen. Hiernaast is de internationale wisselkoers omhoog gegaan waardoor in zijn algemeenheid alles substantieel duurder is geworden.

De gemeenschap is erg ongerust en in stress. Men is angstig om elkaar te ontmoeten en naar buiten te gaan. Velen voelen zich ziek door de omstandigheden.

Alle scholen, kinderopvangcentra en alle kleuterscholen waren gedurende 8 maanden vanwege de quarantaine gesloten, van 21 december 2019 tot 1 september 2020. Vooral groep 8 leerlingen zijn getroffen en zijn met een achterstand naar de middelbare school gegaan.

Tijdens de COVID-19 is ook het trainingscentrum gesloten. Maar er worden online trainingen georganiseerd en er zijn enkele trainingen voor kleine groepen geweest. Ook zijn richtlijnen gepubliceerd om aan gemeenschappen te geven. Het heeft de gemeenschap veel geholpen om de huidige situatie te begrijpen en om voor zichzelf te zorgen.

De volgende wensen zijn door onze partner in Mongolië aangegeven om de negatieve invloeden van COVID-19 en overstromingen het hoofd te kunnen bieden.

Naast alle negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie, is tot overmaat van ramp afgelopen juli het projectgebied getroffen geweest door zware overstromingen.

Huizen en groentekassen zijn beschadigd, dieren gestorven en veel kinderen kunnen niet vanuit huis naar school komen. Ze wonen sinds 5 september op de slaapzalen van de scholen. Deze zijn inmiddels overbelast en komen bedden, dekens, matrassen, bureaus en servies tekort.

Door de overstromingen zijn drinkwaterputten verontreinigd met menselijke uitwerpselen van open toiletten (gat in de grond met planken erover). Velen klagen over buikpijn en de angst is groot voor een uitbraak van ernstige ziekten.

1- Voortzetting van voorlichting en trainingen van voorgaande jaren. Meer trainingen en workshops voor kinderen, tieners, jonge ouders en oudere mensen betreffende de huidige wereld en hoe daarin lokale problemen het hoofd te bieden. (2500 Euro)

2- Gemeenschappelijk veld: Noodzaak om het gemeenschappelijke veld te omheinen. Door het omheinen wordt bezit zekergesteld (overheidseis) en worden gewassen beschermt tegen vraat van dier. (benodigd is minimaal 6600 Euro)

3- Kassen en groentevelden: Meer gezinnen zouden graag (winter)kassen willen hebben.. Tijdens de pandemie is gebleken dat diegenen met kas en tuin veel beter voor zichzelf konden zorgen dan anderen. Velen hebben de opbrengst uit tuin en kas verdeeld onder de gemeenschap. (kleine kas 700 Euro, grote kas 1200 Euro)

4- Er is grote behoefte aan handleidingen en informatie over het bouwen van winterkassen en het verzorgen van kasgroenten, het voorbereiden van bodems, etc. Een workshop kan worden georganiseerd en gidsboeken met foto’s in het Kazakh kan worden gemaakt. (2000 Euro)

5- Dierenstallen. Eén stal is verwoest, de rest is allemaal in goede orde. De dieren zijn de afgelopen winter goed doorgekomen omdat ze een warm onderkomen hebben. De gemeenschap wil in de komende jaren graag 2 stallen per jaar bouwen. (2000 Euro per stal)

Wilt u de steppenomaden ondersteunen om hun wensen te realiseren? Dat kan gemakkelijk via deze link https://steppenomadenmongolie.nl/doneren/ of via de doneerbutton op deze website.

 

Verse groenten

september 2020

  

Ondanks de quarantaine en overstromingen dit jaar is er een goede groenten opbrengst van de kassen en het land. Elk jaar worden er in februari en maart groente- en graszaden gekocht van onze donatie. Van de groenten uit de kas bij de kleuterscholen worden voedselrijke warme maaltijden geserveerd tijdens de lunch op school en voor de kinderen die overnachten in het slaapzalencomplex. In de winterkas bij de kleuterschool in Sogog groeien de tomaten en komkommers door tot eind oktober!

Het groenteproject is door ons in 2010 gestart bij de (kleuter)scholen en zes families in Sogog. Zij werden door de gemeenschap geselecteerd voor een kleine kas op hun erf om ondervoeding tegen te gaan en hun inkomsten te vergroten. Er zijn inmiddels veel meer families die heel graag een kleine kas op hun erf willen hebben. Helaas is het momenteel niet mogelijk om hier voor individuele families aan tegemoet te komen; wel worden er tijdens de zomer op de communale gronden aardappelen, uien en wortelen verbouwd die worden verdeeld onder de families van de gemeenschap.

   

Met dit project worden er jaarlijks 60 families van groenten voorzien en 30 families krijgen graszaden om daarmee de voeding voor hun dieren veilig te stellen tijdens de strenge winter.

 

 

Vitaminen & medicijnen

september 2020

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september kregen 650 kinderen vitaminen als boost op hun voedingspatroon. Tijdens de Corona-pandemie hebben de kinderen 8 maanden in quarantaine gezeten! De scholen waren dicht en kinderen hebben de voedselrijke maaltijden op school moeten missen. Op verzoek van onze partner in Mongolië hebben we onze jaarlijkse donatie voor vitaminen en medicijnen in augustus gedaan om de kinderen een goede start te geven.

De kinderen zijn heel blij dat ze weer naar school kunnen. Tegelijkertijd voelden ze zich ook erg moe na de lange schooldag die ze niet meer gewend zijn. De leerkrachten merkten dat veel kinderen verzwakt waren in hun conditie. Met de schoolmaaltijd en de extra vitaminen zullen ze zich gauw weer sterker voelen! En dat is belangrijk om de koude, strenge winter in te gaan.

De medicijnen voor griep en koorts zijn gedoneerd aan families onder de armoedegrens en aan de kinderen die in het slaapzalencomplex overnachten gedurende de schoolweek.

Lopend door het water naar school

september 2020

De regens hielden niet op in augustus! Er is inmiddels een rivier ontstaan in de valleien bij Sogog en Ulaankhus en bruggen zijn vernield door het sterk stromende water. De jeep van de kleuterschool – die ver weg wonende kleuters ophaalt van huis en weer terug brengt – zit 10 uur vast in de modder!

De kinderen die aan de overkant van de rivier wonen kunnen hun school nog nauwelijks bereiken door de ingestorte brug. Op hun blote voeten met hoog opgetrokken broeken lopen ze door het koude water. Velen blijven overnachten in de slaapzalen zodat ze ’s avonds de terugtocht naar huis niet hoeven te maken. Inmiddels is het slaapzalencomplex overvol.

   

 

Overstroming

juli 2020

 

Het noodlot slaat opnieuw toe als in juli grote gebieden overstromen door langdurige regenval. Veel steppenomaden in onze projectgebieden zien hun ‘ger’ (vilten tent) overstroomd worden en hun huisraad binnen korte tijd in het water staan. Ook huizen in meer permanente nederzettingen worden verwoest of beschadigd. Wat een ellende na het uitbreken van de Covid-19 pandemie!

Onze partnerorganisatie was tijdens de overstromingen ter plaatse om voedselpakketten uit te delen aan de armste families in verband met de Covid-19 pandemie. In een eerder nieuwsbericht maakten we daar melding van. Ons werd gemeld dat de voedseldonatie precies op tijd kwam nu de de steppenomaden extra getroffen zijn door het natuurgeweld.

Wilt u de herders en nomaden (extra) helpen? Dat kan en heel graag! Doneren kan eenvoudig via de ‘rode doneerknop’ op de homepage van onze website.

 

Oplevering ‘Corona project’ met Wilde Ganzen

juli 2020

  

Met Wilde Ganzen – die een speciaal fonds voor de Covid-19 pandemie beschikbaar stelden – hebben we de benodigde gelden voor moestuinen en voedselpakketten voor de armste families kunnen doneren. Onze berichtgeving en fondswervingsacties in juni brachten zeer snel resultaat op. Dat was heel erg bemoedigend! En onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads in Mongolië kon gelukkig snel aan de slag bij de gemeenschappen van steppenomaden die zijn vertegenwoordigen. Families die bedreigd werden in hun inkomen en voedselzekerheid konden op tijd uit de nood worden geholpen.

Dank aan allen die dit mede zo snel mogelijk maakten!

 

Voedselzekerheid in Corona-tijd

juni 2020

 

In samenwerking met Wilde Ganzen werven we momenteel fondsen om de voedselzekerheid in onze projectgebieden te verbeteren. Het gaat om moestuinen voor 40 families die een semi-permanente verblijfplaats hebben en voedselpakketten aan 90 families die geen moestuin kunnen houden door gebrek aan watervoorziening of slechte bodemkwaliteit. In totaal gaat het om ruim 1100 mensen die acute hongersnood vrezen.

Meedoen met ons? Heel graag! Met een donatie van € 10,- heeft één familie tuiniersgereedschap, met € 25 een pakketje aan groentezaden (aardappel, wortel, ui, raap en kool) en met € 45,- voorzie je één familie van een voedselpakket (50 kg meel, plantaardige olie, thee inclusief diervoeder).

Door de quarantaine en sluiting van de grenzen (sinds januari!) is hongersnood het gevolg voor de herder- en nomadengemeenschappen in onze geïsoleerde projectgebieden. Zonder corona strijden we samen met onze partnerorganisatie in Mongolië al jarenlang tegen honger en armoede in deze gebieden. De situatie verslechtert nu in rap tempo.

Import van goederen, verkoop van dieren en export van dierproducten is volledig tot stilstand gekomen. Omdat Mongolië een importerend land is van de meeste voedselproducten zijn prijzen enorm gestegen evenals de kosten van dierlijke grondstoffen (veevoer).  Tegelijkertijd zijn de prijzen van dieren en dierlijke producten (kasjmier) sterk gedaald.  Door de quarantaine kunnen zakenlieden niet reizen en handelen voor de export. Herders en steppenomaden zijn volledig afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop van hun dieren en dierlijke producten. Deze situatie is rampzalig voor ze!

Sinds mei is beperkt reizen naar provincies en tussen dorpen weer toegestaan na protesten van het grote publiek. Maar omdat alle grenzen nog steeds gesloten zijn en er geen commerciële internationale vluchten zijn, is er nog steeds een gebrek aan producten en materialen. Families kunnen met hun veestapel niet naar het zomerkamp voor hun dierenweide verhuizen. Met moestuinen en voedselpakketten ondersteunen we de armste families tegen honger en armoede tijdens de wereldwijde Covid-19 pandemie.