Het is bijna zover; op 6 september vliegt het voltallige bestuur naar Mongolië voor het bezoeken van onze partner en de projectgebieden, en de oplevering van de twee projecten die we samen met Wilde Ganzen hebben gefinancierd. Maandag 9 september zijn we aanwezig bij de opening van de nieuw gebouwde kleuterschool in Sogog en kunnen we de inrichting van de school met eigen ogen zien. We zullen de provinciale minister van Educatie spreken en ook de minister van Economische Zaken. Na deze feestelijke dag reizen we naar Dayan om de dierstallen en groentekassen te bekijken, het 2e project waar we fondsen voor hebben geworden. We zijn heel benieuwd!

Met ons gaan wederom tandarts Joost en assistente Patty mee, die – samen met twee lokale tandartsen – voor het 4e jaar op rij de tanden van de kinderen zullen controleren en behandelen. Met de provinciale minister van Gezondheidszorg zullen we praten over de opvolging van tandheelkundige zorg en voorlichting in onze (afgelegen) projectgebieden door de overheid. Ook reizen een journaliste en een kennis met ons mee. Kortom, een bont gezelschap met in ieder geval één ding gemeen; een warme interesse voor het verre en onherbergzame steppenland.

Volg onze ervaringen en indrukken op onze Facebook pagina NGO Friends of Steppe Nomads Mongolia

 

Dierstallen en groentekassen in Dayan

Dit is het tweede project dat we samen met Wilde Ganzen financieren en is begroot op € 12.320,00. Ook hiervan financieren wij weer 2/3e deel en Wilde Ganzen 1/3e deel.

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we over Dayan geschreven: het is een volledig nomadische en in de winter geïsoleerde gemeenschap in het Altai hooggebergte. Vorige winter hebben we noodhulp verleend aan de armste families. Met dit project kunnen ze vier stallen bouwen voor 2000 dieren van 20 families en vier groentekassen inclusief (gras)zaden voor een voedzaam dieet voor mens en dier. De huidige maaltijd bestaat hoofdzakelijk uit vlees en melkproducten.

Dit project is begin 2019 ‘Project van de Week’ bij Wilde Ganzen en wordt op televisie uitgezonden op 24 februari 2019 om 11.55 uur. U kijkt toch ook?!

Grote kudde schapen en geiten in Dayan
Mukush aan het melken

Nieuwbouw kleuterschool

Nieuwe ‘Bal Bobek’ kleuterschoolgebouw in aanbouw

Samen met Wilde Ganzen financieren wij de inrichting van de nieuwe kleuterschool. Dit project is begroot op € 21.412,00 waarvan wij ruim € 14.000,00 financieren.

Kleuterschool ‘Bal Bobek’ in Sogog bestaat sinds 2006 en in 2016 maakten wij het 10-jarig bestaan mee. Toen was het gebouw al afgeschreven, indertijd was het met weinig middelen door de gemeenschap zelf gebouwd. De Mongoolse overheid heeft eind 2017 ingestemd met het financieren van de nieuwbouw.

Voor de start van de bouw afgelopen voorjaar zegende de gemeenschap de aarde van de constructieplek en begroef er een boek ten teken van voorspoed en geluk. De buitenkant van het gebouw is voor de inval van de winter al een goed eind gevorderd.

Zodra het weer het in 2019 toelaat worden de werkzaamheden opgepakt en ook met de binnenkant gestart. De verwachting is dat de nieuwe kleuterschool met de start van het nieuwe schooljaar in september 2019 kan worden geopend.

Water halen
Ritueel begraven van Koran op locatie van nieuwe ‘Bal Bobek’ kleuterschool

Noodhulp Dayan

Deze winter is er al weer vroeg zeer veel sneeuw gevallen. In het hooggelegen Dayan komt de sneeuw bij sommigen tot aan het dak! En vorige week ontvingen we deze zorgwekkende foto van dieren die uit het ijskoude water moesten worden gehaald nadat ze door het ijs zijn gezakt. Vroege sneeuw is desastreus voor de kuddes die dan geen toegang meer hebben tot het gras. Herders moeten sneller het opgeslagen hooi gebruiken waardoor de voorraad eerder op raakt. Ze zijn genoodzaakt om hooi en ander veevoer te kopen, en daar is te weinig geld voor. We hebben nu al het verzoek om noodhulp voor de steppenomaden en herders in Dayan binnen gekregen. Afgelopen winter hebben we ook noodhulp verleend; de pakketten bestonden onder andere uit meel, olie, rijst en veevoer.

Dayan dorp
Paard in diepe sneeuw
Twee runderen door het ijs gezakt

Succesvolle oogst

Ondanks de natuurrampen in de zaaitijd in voorjaar 2018 is het de bevolking gelukt om de zaden op tijd te planten en succesvol te oogsten afgelopen zomer. In februari worden de gras- en groentezaden gekocht voor de kassen en de gemeenschappelijke velden. De opbrengst is voldoende voor gezonde maaltijden voor de schoolgaande kinderen tijdens de winter. Sinds de introductie van groentekassen, -tuinen en -velden en er meer groenten op het dagelijkse menu staan is de gezondheid met sprongen vooruit gegaan, met name bij zwangere vrouwen, kinderen en ouderen.

Aardappeloogst
Kleuterschool Bal Bobek groentetuin wortel oogst
Inzaaien groentebed
Komkommer in grote groentekas Bal Bobek kleuterschool

Bezoek tandarts Joost

Afgelopen september zijn tandarts Joost van Vlijmen en assistente Patty Voorsmit voor de derde keer op rij naar Mongolië afgereisd. Samen met Lena hebben wij hun bezoek zo goed mogelijk voorbereid en Lena heeft hen vergezeld op hun reis. Met de twee lokale tandartsen die elk kwartaal naar de (kleuter)scholen in Ulaankhus en Sogog gaan heeft Joost de staat van de tanden bekeken. En dat ziet er steeds beter uit! De regelmatige bezoeken, controles en voorlichting aan kinderen, ouders en leerkrachten begint vruchten af te werpen. Ook is tandarts Joost ambassadeur van een snoeploze omgeving, een hele uitdaging in de Kazakh cultuur! Vorig jaar tijdens ons bezoek aan de nomaden in Dayan beloofde Joost terug te komen om ook daar kinderen en mensen te behandelen. Hij hield woord en ging terug dit jaar.
In 2019 hopen we weer samen met Stichting Dhampus en tandarts Joost onze projecten te bezoeken!

Openlucht tandartspraktijk in Dayan
Poetsinstructie op basisschool in Ulaankhus
Tandarts Joost met jonge patiënte

Beschutting voor dieren

Aanbouw nieuw dieronderkomen

Met een mooie donatie hebben we arme herder families in Dayan kunnen helpen met het bouwen van een dierenverblijf. Dieren zijn de belangrijkste levensbron voor de steppenomaden, zonder dieren geen inkomen en goede toekomst voor hun kinderen. Ook afgelopen winter is er weer een ‘dzud’ gaande geweest in Mongolië, een extreem koude periode met een gemiddelde dagtemperatuur van -20 graden waarin veel dieren het niet overleven. Een overdekt dierenverblijf is essentieel om de kuddes in stand te houden en toenemende armoede van de herders te voorkomen. Op de foto is de ommuring van het dierenverblijf te zien dat vlak voor de invallende winter werd verbouwd, Met onze donatie hebben de families een truck kunnen huren om stenen uit de omgeving te verzamelen en naar de bouwplek te brengen. De ommuring hebben de herders zelf gerealiseerd. Het dak van hout, plastic en aarde kon helaas voor de vroeg invallende winter niet worden afgemaakt, maar dat wordt binnenkort gedaan. Het verblijf is 15 meter breed en 18 meter lang, en er kunnen 500 tot 600 dieren worden onder gebracht. Het staat in een vallei tussen twee bergen; hier is het beschut en warmer in vergelijking met de open steppe. We hopen in de toekomst nog meer dierenverblijven te kunnen bouwen!

Kwartaalbezoek tandartsen

Poetsinstructie

Met de samenwerking en financiële steun van Stichting Dhampus en de samenwerking met het Gezondheidscentrum van het Ministerie van Gezondheidszorg in provinciehoofdstad Ulgii zijn bijna 1200 kinderen op de (kleuter)scholen en slaapzalen in Sogog en Ulaankhus in de tandartsstoel geweest. Dat is een enorm hoog aantal in vier dagen tijd! Kindertandarts Davgaa, een tweede tandarts en hun assistenten hebben voorlichting gegeven over tanden poetsen en een goede mondverzorging, de staat van de gebitten gecontroleerd en behandelingen uitgevoerd als dat nodig was. Voordat de zomervakantie in juni begint komen ze nog een keer terug om te zien of de kinderen goed voor hun tanden hebben gezorgd. Ze waren al heel erg tevreden deze keer!

Samenwerking met Wilde Ganzen

Haaije Postma en Lena Khazidolda

Onze samenwerking met Wilde Ganzen is een feit! Voor twee projecten gaan we gezamenlijk fondsen werven:
1. Inrichting van de nieuw te bouwen kleuterschool (m.b.v. financiering van de Mongoolse overheid). Project begroting: 21.412,- Euro
2. Stallen, veevoeder en groentekassen voor herders in Dayan. Project begroting: 13.800,- Euro
In totaal is dat een bedrag van 35.212,- Euro.

We gaan zelf 2/3e van de projectbegrotingen financieren, dat is bijna 23.500,- Euro. Inmiddels hebben we via vermogensfondsen, een sponsoractie en donaties van onze vaste donateurs al een bedrag van bijna 15.000,- Euro beschikbaar gekregen! Dat is fantastisch, maar we zijn er dus nog niet en gaan verder met het aanschrijven van stichtingen en onze vaste donateurs, een nieuwe actie opzetten en wellicht crowd funding. Wilt u ook een donatie doen voor een van de projecten? Klik dan hier. Of hebt u ideeën of contacten die ons kunnen helpen dan horen we het heel graag!

Wilde Ganzen draagt 1/3e deel van de totale projectbegroting bij (bijna 12.000,- Euro). Zij doen dat o.a. door middel van aandacht en publiciteit op televisie in het ‘Project van de Week’ en een interview met ons in het december nummer van hun Wilde Ganzen Magazine.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd en steunt particuliere initiatieven die concrete en duurzame projecten uitvoeren gericht op armoedebestrijding. Onze doelstellingen zijn identiek.

Wij kijken uit naar de samenwerking met Wilde Ganzen en gaan met hen een groter verschil maken in goed onderwijs, gezonde voeding en betere dieromstandigheden voor de steppenomaden en hun kinderen!