Motorfiets voor dierenarts

december 2021

Dierenarts Aydos bedankt de donors

Fantastisch! Er is een tweede motorfiets voor de dierenartsen Aydos en Birlan! Met de fondsenwerving afgelopen juni kwam het geld snel tot stand. Tot dan toe hadden ze samen een motorfiets gedeeld. Met deze extra motorfiets kan de hulp verbeterd en op tijd geleverd worden als herders en dieren het nodig hebben.

Veel herders wonen in afgelegen gebieden met weinig tot gene toegang tot voorzieningen zoals een dierenarts. Als er zich problemen of ziekte voor doen met hun vee, bellen ze de dierenarts om ter controle te komen. Vaak zijn de wegen slecht begaanbaar; op de motorfiets lukt het vrijwel altijd om te komen. De rol van de dierenarts is heel belangrijk voor herders om hun veestapel gezond te houden. Natuurrampen hebben ook een slechte invloed op de gezondheid van de dieren, en er breken regelmatig ziekten uit als mond – en klauwzeer. De dierenartsen bezoeken de herders standaard twee keer per jaar om de gezondheid van de dieren te controleren en indien nodig te vaccineren.

Pilot groentekas in Dayan

 

Augustus 2021

Eindelijk is de zomer begonnen en konden de materialen voor de groentekas over de afgelegen weg naar 3000+ meter hoogte vervoerd worden. Tijdens onze bezoek in 2017 hebben we met bestuurslid Khoshenbai afgesproken dat er in Dayan een groentekas met onze financiering gebouwd zou gaan worden. Het is een pilot om te zien of het op zo’n grote hoogte en uitdagend klimaat gaat lukken om groenten in de kas te laten groeien.

Met hulp van de tuinman uit Sogog wordt de kas gebouwd naast het huis van een herderfamilie met 7 kinderen en in de buurt van water. Ze zijn super gemotiveerd en hebben er jaren naar uitgekeken om een eigen kas te hebben. De kas heeft driedubbele wanden die zeer goed beschermd zijn tegen wind en kou. In de voordeur van de kas wordt een kleine kamer gebouwd die beschermt tegen wind en koude wanneer de deur open wordt gedaan. Aan de voorkant van de kas en ter bescherming tegen nieuwsgierige en hongerige dieren, wordt er een omheinde tuin aangelegd. Daar kunnen volgend jaar aardappels en wortelen verbouwd worden. De tuinman heeft nog nooit zulke goede aarde gezien dus hopelijk gaat dat dan een goede opbrengst opleveren als het weer ook mee zit!

Een motorfiets voor de mobiele dierenarts 

juni 2021

Met een motorfiets kan de dierenarts snel in afgelegen gebieden herders en hun vee bereiken om ziekte en sterfte van dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Een motorfiets zoals op de foto afgebeeld kost ongeveer € 1000,- Nomaden en herders leven vaak in afgelegen en hooggelegen gebieden die slecht toegankelijk zijn. Geasfalteerde wegen zijn er niet en vierwiel aangedreven voertuigen komen vaak moeilijk vooruit of vast te zitten op modder- en besneeuwde onverharde wegen. Met alle gevolgen van dien voor dieren die in nood zijn en hulp nodig hebben van een veearts.

Wilt u bijdragen aan een motorfiets voor de dierenarts? Via de doneerknop op deze website kunt u uw bijdrage doneren o.v.v. ‘motorfiets’. De dierenarts en de nomadenfamilies die hij bezoekt zullen u heel dankbaar zijn!

Presidentiële onderscheiding

Juni 2021


Onze Lena heeft de eremedaille ‘Held van de Arbeid’ ontvangen uit handen van niemand minder dan de Mongoolse president Battulga. Uiteraard zijn wij super trots op haar en op wat zij met onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft bereikt voor de nomaden en herders in Ulaankhus Soum, Bayan Ulgii Aimag. Jij bent ook onze held Lena! 🙏🏻🥰

mei 2021


Het zaai- en pootseizoen is weer begonnen! De kasplantjes groeien sinds half april in een van de winterkassen. Als het weer warm wordt worden ze overgeplant naar andere kassen. Nu is het nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. Op de gemeenschappelijke groentevelden poten families de aardappelen die ze van de oogst van vorig jaar hebben achter gehouden. Voordat de aardappels de grond in gaan moeten de velden eerst goed ‘schoon’ gemaakt worden van de modder die de overstromingen vorig jaar zomer hebben achter gelaten. Over een paar maanden zullen er weer prachtige aardappelplanten staan!

Schooltandarts weer op bezoek!

maart/april 20121

Half maart was het bezoek van kindertandarts Davgaa gepland maar toen gingen de scholen nog niet open. We moesten nog even geduld hebben; eind maart gingen ze dan toch echt open en kon Davgaa de tanden en kiezen weer controleren. Dit schooljaar hebben veel nieuwe kinderen van de kleuterscholen en slaapzalen in Sogoog en Ulaankhus deelgenomen aan een tandheelkundig onderzoek.

Sinds 2016 werken wij samen met kindertandarts Dagvaa om de tand- en mondverzorging van met name de steppekinderen in onze projectgebieden te verbeteren. Stichting Dhampus uit Nijmegen financiert de kwartaalbezoeken van Dagvaa aan de scholen en slaapzalen in onze projectgebieden. In 2020 zijn alle geplande ‘dental camps’ helaas afgezegd. In plaats daarvan zijn tandenborstels en tandpasta gedoneerd. Het was meer dan een jaar geleden dat Davgaa op veldbezoek kon gaan.

Eerste Hulp- en voedselpakketten

maart 2021

 

Tijdens de COVID-19, pandemie verblijven de meeste kinderen bij hun ouders, die naar het voorjaarskamp zijn verhuisd dat ongeveer 150 km van het centrale administratieve gebied ligt. De weg is bedekt met sneeuw en het is heel moeilijk om hulp te krijgen als iemand ziek wordt!

Om kinderen en families te helpen om op tijd hulp te krijgen in geval van nood, werkte onze partnerorganisatie Stichting Source of Steppe Nomads drie dagen lang samen met de lokale overheid in het afgelegen en geïsoleerde Dayan.

Een EHBO-tas met onder andere een thermometer, mondmaskers, desinfectiemiddel, paracetamol en andere lichte medicijnen voor griepverschijnselen is gedoneerd. Dankzij onze sponsoren hebben we dit COVID-19 preventie project uitgevoerd waarin ongeveer 220 gezinnen uit vier verschillende gemeenten hebben deelgenomen.

Ook hebben 12 gezinnen die onder de armoedegrens leven een voedselpakket ontvangen met bloem, rijst, thee, plantaardige olie en pasta. Zo vlak voor Nawruz, het lentefeest en de belangrijkste festiviteit van het jaar, kwam dat op het juiste moment!

Training en onderwijsmateriaal tijdens schoolsluiting

Februari 2021

Na twee maanden les te hebben gehad vanaf september 2020 liepen de besmettingen weer op en begon de COVID-19 quarantaine opnieuw met schoolsluiting in heel Mongolië. De gevolgen zijn ontmoedigend: armoede en gebrek aan kansen zijn extra risico’s in geïsoleerde gebieden.

Met steun van de Hofsteestichting hebben 40 kinderen deelgenomen aan een training waarin ze voorgelicht werden over Covid-19 en de pandemie  en onderwijs- en tekenmateriaal kregen. Het onderwijsteam van onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft drie dagen lang de kinderen en hun ouders thuis bezocht en begeleid in de training.

Er werd informatie over COVID-19 en de pandemie gegeven. Daarnaast kregen ze alfabetische- en wiskundeboeken, mondmaskers en tekenboeken met kleurpotloden. Het eerste deel van de training ging over fysiologie en hoe de besmetting wordt doorgegeven, hoe je jezelf en anderen kan beschermen tegen infectie, en respect te hebben voor de regels van je ouders.

In het tweede deel van de training konden kinderen tekenen of een opstel schrijven over wat ze begrepen hadden uit het eerste deel van de training.
Het hielp hen om hun mentaliteit , spraak- en taalvaardigheid te ontwikkelen doordat ze gevraagd werden uit te leggen wat ze getekend of geschreven hadden. Zo werden hun ouders ook betrokken bij de opvoeding en veiligheid van hun kinderen. Kleuters hebben ook getekend en het uitgelegd.

Het huisbezoek werd door de ouders als heel positief ervaren en de training heeft de kinderen een goed gevoel gegeven en de mogelijkheid om hun passie te verwezenlijken. Ze voelden zich vrij bij het maken van de tekeningen en vonden het leuk om thuis les te krijgen.

Warme stal in -46℃elcius

december 2020

  

Brrrr, het is heel erg koud op de Mongoolse steppe! De temperatuur is  -46℃. Dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen hoe koud dat is? Als het ondanks deze kou een zonnige dag is mogen alle dieren uit hun warme stal naar buiten komen om water te drinken en te grazen. De steppenomaden zijn zo blij met de stal die ze eind vorig jaar bouwden met onze financiële ondersteuning. Zo blijven de dieren warm en komen ze de extreme winter ongeschonden door. Voor een nomade is zijn kudde de belangrijkste bron van inkomsten; hoe meer dieren de winter overleven, hoe minder armoede en hoe meer van hun kinderen naar school kunnen gaan.

  

Met de stal voor de dieren hopen de nomaden op veel sneeuw. Zonder stal is sneeuwval niet gewenst omdat veel dieren sterven in de vaak metershoge sneeuw die tijdens de winter valt. Maar nu de stal er is mag de sneeuw komen; in de stal staan ze lekker warm en met sneeuw is er buiten genoeg drinkwater voor ze 😊

Tanden poetsen!

december 2020

  

Sinds 2016 werken wij samen met kindertandarts Dagvaa om de tand- en mondverzorging van de steppekinderen in onze projectgebieden te verbeteren. Stichting Dhampus uit Nijmegen financiert de kwartaalbezoeken van Dagvaa aan de scholen en slaapzalen in onze projectgebieden. In 2020 zijn alle geplande ‘dental camps’ helaas afgezegd in verband met de quarantaine maatregelen en de sluiting van de scholen wegens de corona pandemie. Met een gedeelte van de financiering konden er wel tandenborstels en tandpasta uitgedeeld worden, zodat er goed kon blijven gepoetst. De meeste kinderen en hun ouders weten inmiddels wel dat goed poetsen belangrijk is voor een gezond en sterk gebit.

Met Stichting Dhampus zetten we onze samenwerking tot en met 2023 voort met drie ‘dental camps’ per jaar. Dat is goed nieuws! We hopen uiteraard dat er in 2021 weer gauw een controle en preventiebezoek door tandarts Dagvaa kan plaatsvinden.