Eind januari, kort na de uitbraak van het Corona-virus in China, zijn in Mongolië alle scholen en opleidingscentra gesloten. Er is dan nog geen enkel besmettingsgeval in Mongolië. De grenzen gaan niet veel later op slot waardoor de in- en export tot stilstand komt en prijzen van levensmiddelen meteen omhoog schieten. De provincie Bayan Ulgii – waar onze projectgebieden zijn – wordt als quarantaine gebied verklaard door de overheid; niemand kan daar in of uit reizen. In deze provincie vindt veel verkeer van en naar Kazachstan plaats. Dat buurland is veel ernstiger getroffen vergeleken met Mongolië. Eind april zijn kinderen en jongeren drie maanden thuis zonder onderwijs. Voor onze projectgebieden betekent dat een nog grotere achterstand voor schoolgaande kleuters, scholieren en studenten.

De Kazakh bevolkingsgroep van de provincie Bayan Ulgii behoort tot de minderheid in Mongolië. Hun moedertaal en traditie zijn anders dan die van de Mongoliërs. Ze spreken Kazakh en de meeste lessen worden gegeven in hun moedertaal. De lesuren die aan de Mongoolse taal worden besteed zijn ontoereikend om de taal goed te leren spreken. Goede opleidingsmogelijkheden na de middelbare school zijn buiten de provincie en daar wordt Mongools gesproken. Ouders moeten veel geld sparen om de hoge kosten van schoolgeld, accommodatie, voeding en reiskosten te betalen voor hun kind(eren). Helaas komt het te vaak voor dat studenten uitvallen in verband met een te gebrekkige kennis van de Mongoolse taal. Mede daarom is met onze donaties het ‘Geert Postma’ Mongoolse en Engelse Taalcentrum geopend in 2016. Vanuit het taal centrum zijn er begin februari mondmaskers uitgedeeld die Canadese onderzoekers in 2017 hebben gedoneerd. Helaas is het met de quarantaine maatregelen van de overheid nu ook al geruime dicht.

Met een jaarlijkse schenking van de zendingscommissie van de Brinkstraatkerk in Bennekom hebben wij in 2017, 2018 en 2019 aandacht geschonken aan de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen. Onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft met de lokale gemeenschap voorlichtingsbijeenkomsten en theatervoorstellingen georganiseerd om sensitieve onderwerpen openlijk onder de aandacht te brengen.

In 2017 was het thema gericht op de rechten van het kind, en huiselijk geweld ten gevolge van sociale achterstand, werkloosheid, alcoholgebruik, en gebrek aan perspectief. In Mongolië heeft één op de drie huishoudens te maken met huiselijk geweld, en 90 procent van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Helaas kent ons projectgebied soortgelijke problematiek. In de theatervoorstelling werden scenes gespeeld van huiselijk geweld en de nadelige gevolgen daarvan voor vrouwen en kinderen. De voorstelling riep veel emoties op en maakte diepe indruk op het aanwezige publiek. Ook het welbevinden, interesse in en het serieus nemen van het kind stond centraal. In de zomer van 2017 heeft een jongen zich van het leven beroofd ten gevolge van het niet serieus nemen van zijn problematiek.

Het thema in 2018 richtte zich op de gezondheid van moeder en kind en werd aan 65 (herder)vrouwen en mannen voorlichting en 45 kinderen onderwijs gegeven over de hulp die vrouwen met baby’s en kleine kinderen nodig hebben bij het (vaak zware) huishoudelijke werk. Vaders en oudere kinderen kunnen helpen in de huishouding in het belang van een goede gezondheid van moeders, hun baby’s en kleine kinderen. Als de taken wat beter worden verdeeld blijft moeder gezond en sterk en zo ook de gehele familie! Ook het bereiden van een gezonde voeding kwam aan bod en iedereen kreeg een kookboek met gezonde en voedzame recepten mee naar huis. In de voorlichting aan de kinderen kwam de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en het belang van een goede communicatie tevens aan bod.

In 2019 waren ouders van (kleuter)scholen en schoolkinderen in de leeftijd van 14-18 jaar de doelgroep.  Ouders kregen informatie, methoden en handboeken over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de wijze waarop de jeugd van nu zich kenmerkt en verschilt met vroeger. Het belang van het leren van een tweede taal voor de toekomst van de kinderen werd benadrukt en dat ouders kunnen helpen bij het onderwijs van hun kinderen. In onze projectgebieden is Kazakh de moedertaal en wordt de officiële taal – het Mongools – wel onderwezen op school maar niet thuis en in het openbare leven gesproken. Helaas komt het te vaak voor dat studenten in het vervolgonderwijs in de naastgelegen provincie of in de hoofdstad uitvallen in verband met een te gebrekkige kennis van de Mongoolse taal.  Jongvolwassen vrouwen en meisjes worden het meest getroffen door een ongelijke behandeling in deelname aan tweede taalonderwijs en een hogere vervolgopleiding.

De lokale bevolking heeft deze voorlichtings- en onderwijsactiviteiten bijzonder gewaardeerd, met name de theatervoorstellingen bleken zeer succesvol in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.

In september hebben we samen met onze partner organisatie Source of steppe Nomads onze projectgebieden bezocht. De kleuterschool werd officieel geopend door de provinciale en lokale overheid, directie en leerkrachten, kleuters, ouders en de wijdere gemeenschap. De inrichting van de kleuterschool is met behulp van Wilde Ganzen en onze donaties tot stand gekomen. Het was een prachtige ceremonie waarbij ook onze voorzitter een korte speech gaf en de  gemeenschap geluk wenste met het mooie nieuwe schoolgebouw. Onze penningmeester heeft deelgenomen aan het door knippen van het lint, hét officiële moment van de ceremonie. Zodra dat gebeurd is wordt er met snoep gegooid door de grootmoeders van de gemeenschap! De ceremonie werd verder opgeluisterd met typisch Mongoolse festiviteiten; een paarden race en worstel wedstrijden!

 

Na de opening van de kleuterschool zijn wij doorgereisd naar de herders en steppenomaden van Dayan om de nieuw gebouwde dierstallen en groentekassen te kunnen zien. Ook deze zijn tot stand gekomen door donaties van ons en met behulp van Wilde Ganzen. Wij waren erg onder de indruk! De plaatselijke vertegenwoordigers van onze partner organisatie onthaalden ons zeer gastvrij en lieten weten enorm dankbaar te zijn. Er zijn geen andere organisaties in dit gebied die ondersteuning bieden aan de bevolking die het steeds zwaarder heeft in economisch slechtere tijden en in klimatologische veranderingen. Helaas toont de overheid zich weinig geïnteresseerd in hun omstandigheden. Reden te meer voor ons bestuur om in 2020 in te zetten op de financiering van extra dierstallen en groentekassen, naast de noodhulp tijdens de strenge winter.

 

Wilt u ook helpen? Dat kan door een donatie via deze website te doen. U draagt daarmee bij aan een verbetering in de levensstandaard van de steppenomaden en herder families in Mongolië.

 

Het is bijna zover; op 6 september vliegt het voltallige bestuur naar Mongolië voor het bezoeken van onze partner en de projectgebieden, en de oplevering van de twee projecten die we samen met Wilde Ganzen hebben gefinancierd. Maandag 9 september zijn we aanwezig bij de opening van de nieuw gebouwde kleuterschool in Sogog en kunnen we de inrichting van de school met eigen ogen zien. We zullen de provinciale minister van Educatie spreken en ook de minister van Economische Zaken. Na deze feestelijke dag reizen we naar Dayan om de dierstallen en groentekassen te bekijken, het 2e project waar we fondsen voor hebben geworden. We zijn heel benieuwd!

Met ons gaan wederom tandarts Joost en assistente Patty mee, die – samen met twee lokale tandartsen – voor het 4e jaar op rij de tanden van de kinderen zullen controleren en behandelen. Met de provinciale minister van Gezondheidszorg zullen we praten over de opvolging van tandheelkundige zorg en voorlichting in onze (afgelegen) projectgebieden door de overheid. Ook reizen een journaliste en een kennis met ons mee. Kortom, een bont gezelschap met in ieder geval één ding gemeen; een warme interesse voor het verre en onherbergzame steppenland.

Volg onze ervaringen en indrukken op onze Facebook pagina NGO Friends of Steppe Nomads Mongolia

 

Dierstallen en groentekassen in Dayan

Dit is het tweede project dat we samen met Wilde Ganzen financieren en is begroot op € 12.320,00. Ook hiervan financieren wij weer 2/3e deel en Wilde Ganzen 1/3e deel.

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we over Dayan geschreven: het is een volledig nomadische en in de winter geïsoleerde gemeenschap in het Altai hooggebergte. Vorige winter hebben we noodhulp verleend aan de armste families. Met dit project kunnen ze vier stallen bouwen voor 2000 dieren van 20 families en vier groentekassen inclusief (gras)zaden voor een voedzaam dieet voor mens en dier. De huidige maaltijd bestaat hoofdzakelijk uit vlees en melkproducten.

Dit project is begin 2019 ‘Project van de Week’ bij Wilde Ganzen en wordt op televisie uitgezonden op 24 februari 2019 om 11.55 uur. U kijkt toch ook?!

Grote kudde schapen en geiten in Dayan
Mukush aan het melken

Nieuwbouw kleuterschool

Nieuwe ‘Bal Bobek’ kleuterschoolgebouw in aanbouw

Samen met Wilde Ganzen financieren wij de inrichting van de nieuwe kleuterschool. Dit project is begroot op € 21.412,00 waarvan wij ruim € 14.000,00 financieren.

Kleuterschool ‘Bal Bobek’ in Sogog bestaat sinds 2006 en in 2016 maakten wij het 10-jarig bestaan mee. Toen was het gebouw al afgeschreven, indertijd was het met weinig middelen door de gemeenschap zelf gebouwd. De Mongoolse overheid heeft eind 2017 ingestemd met het financieren van de nieuwbouw.

Voor de start van de bouw afgelopen voorjaar zegende de gemeenschap de aarde van de constructieplek en begroef er een boek ten teken van voorspoed en geluk. De buitenkant van het gebouw is voor de inval van de winter al een goed eind gevorderd.

Zodra het weer het in 2019 toelaat worden de werkzaamheden opgepakt en ook met de binnenkant gestart. De verwachting is dat de nieuwe kleuterschool met de start van het nieuwe schooljaar in september 2019 kan worden geopend.

Water halen
Ritueel begraven van Koran op locatie van nieuwe ‘Bal Bobek’ kleuterschool

Noodhulp Dayan

Deze winter is er al weer vroeg zeer veel sneeuw gevallen. In het hooggelegen Dayan komt de sneeuw bij sommigen tot aan het dak! En vorige week ontvingen we deze zorgwekkende foto van dieren die uit het ijskoude water moesten worden gehaald nadat ze door het ijs zijn gezakt. Vroege sneeuw is desastreus voor de kuddes die dan geen toegang meer hebben tot het gras. Herders moeten sneller het opgeslagen hooi gebruiken waardoor de voorraad eerder op raakt. Ze zijn genoodzaakt om hooi en ander veevoer te kopen, en daar is te weinig geld voor. We hebben nu al het verzoek om noodhulp voor de steppenomaden en herders in Dayan binnen gekregen. Afgelopen winter hebben we ook noodhulp verleend; de pakketten bestonden onder andere uit meel, olie, rijst en veevoer.

Dayan dorp
Paard in diepe sneeuw
Twee runderen door het ijs gezakt

Succesvolle oogst

Ondanks de natuurrampen in de zaaitijd in voorjaar 2018 is het de bevolking gelukt om de zaden op tijd te planten en succesvol te oogsten afgelopen zomer. In februari worden de gras- en groentezaden gekocht voor de kassen en de gemeenschappelijke velden. De opbrengst is voldoende voor gezonde maaltijden voor de schoolgaande kinderen tijdens de winter. Sinds de introductie van groentekassen, -tuinen en -velden en er meer groenten op het dagelijkse menu staan is de gezondheid met sprongen vooruit gegaan, met name bij zwangere vrouwen, kinderen en ouderen.

Aardappeloogst
Kleuterschool Bal Bobek groentetuin wortel oogst
Inzaaien groentebed
Komkommer in grote groentekas Bal Bobek kleuterschool

Bezoek tandarts Joost

Afgelopen september zijn tandarts Joost van Vlijmen en assistente Patty Voorsmit voor de derde keer op rij naar Mongolië afgereisd. Samen met Lena hebben wij hun bezoek zo goed mogelijk voorbereid en Lena heeft hen vergezeld op hun reis. Met de twee lokale tandartsen die elk kwartaal naar de (kleuter)scholen in Ulaankhus en Sogog gaan heeft Joost de staat van de tanden bekeken. En dat ziet er steeds beter uit! De regelmatige bezoeken, controles en voorlichting aan kinderen, ouders en leerkrachten begint vruchten af te werpen. Ook is tandarts Joost ambassadeur van een snoeploze omgeving, een hele uitdaging in de Kazakh cultuur! Vorig jaar tijdens ons bezoek aan de nomaden in Dayan beloofde Joost terug te komen om ook daar kinderen en mensen te behandelen. Hij hield woord en ging terug dit jaar.
In 2019 hopen we weer samen met Stichting Dhampus en tandarts Joost onze projecten te bezoeken!

Openlucht tandartspraktijk in Dayan
Poetsinstructie op basisschool in Ulaankhus
Tandarts Joost met jonge patiënte

Beschutting voor dieren

Aanbouw nieuw dieronderkomen

Met een mooie donatie hebben we arme herder families in Dayan kunnen helpen met het bouwen van een dierenverblijf. Dieren zijn de belangrijkste levensbron voor de steppenomaden, zonder dieren geen inkomen en goede toekomst voor hun kinderen. Ook afgelopen winter is er weer een ‘dzud’ gaande geweest in Mongolië, een extreem koude periode met een gemiddelde dagtemperatuur van -20 graden waarin veel dieren het niet overleven. Een overdekt dierenverblijf is essentieel om de kuddes in stand te houden en toenemende armoede van de herders te voorkomen. Op de foto is de ommuring van het dierenverblijf te zien dat vlak voor de invallende winter werd verbouwd, Met onze donatie hebben de families een truck kunnen huren om stenen uit de omgeving te verzamelen en naar de bouwplek te brengen. De ommuring hebben de herders zelf gerealiseerd. Het dak van hout, plastic en aarde kon helaas voor de vroeg invallende winter niet worden afgemaakt, maar dat wordt binnenkort gedaan. Het verblijf is 15 meter breed en 18 meter lang, en er kunnen 500 tot 600 dieren worden onder gebracht. Het staat in een vallei tussen twee bergen; hier is het beschut en warmer in vergelijking met de open steppe. We hopen in de toekomst nog meer dierenverblijven te kunnen bouwen!