Samenwerking met Wilde Ganzen

December 2023

Wat een mooi einde van 2023! Net voor de kerstdagen ondertekenden we samen met Wilde Ganzen en onze Mongoolse partner Source of Steppe Nomads een samenwerkingsovereenkomst tot 2027. Het programma is gericht op activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling. We dragen gezamenlijk bij aan de duurzame ontwikkeling van de nomadische gemeenschap en het traditionele herderbestaan.

De projecten in het eerste jaar richten zich met name op onderwijs zoals het ontwikkelen van leermaterialen en -boeken in de Mongoolse taal en het gratis verstrekken daarvan aan kinderen uit arme families, het aanbieden van extra wiskunde en taallessen Mongools en Engels, het uitbreiden en inrichten van (kleuter)scholen en het trainen van leerkrachten. Daarnaast zijn er projecten begroot op het gebied van gezondheid en landbouw; bezoek van de schooltandarts, gymnastiek en danslessen in het kader van een gezonde levensstijl, voldoende medicijnen en vitaminen voor de lokale huisarts en thuisapotheek, groentekassen en -zaden, tuingereedschap en bomenaanplant tegen erosie.

Voor 2025 en 2026 staan grote (economische) projecten gepland zoals de bouw van een nieuw en groter (taal)trainingscentrum, viltverwerking, baksteenfabricatie, en kleinschalige kippenboerderijen.

De fondswerving voor de uitvoer van al deze activiteiten is inmiddels in volle gang. Doet u ook mee? Iedere bijdrage maakt een groot verschil!

Terug- èn vooruitblik met Stichting Dhampus

november 2023

Nijmeegse tandartsen Etienne Lamee (l) en Eric Alkemade (2e v.r.), en universitair docent Paul Ketelaar (r)

De afgelopen jaren hebben we samen met Stichting Dhampus twee tot drie keer per jaar de schooltandarts op bezoek gehad op (kleuter)scholen in onze projectgebieden. Kleuters, scholieren en hun ouders werden geïnformeerd van het belang van een goede tand- en mondverzorging  en het hebben van een mooi en gezond gebit.

Onze overeenkomst loopt nu af dit jaar en recent hebben we de successen en verbeterpunten besproken.  We zijn trots op wat we bereikt hebben en er moet en kan nog zoveel meer. Daar willen we ook de Mongoolse overheid bij betrekken en de Mongoolse tandartsopleidingen. Want het blijft een uitdaging om in afgelegen gebieden (nomadische) families en kinderen naar de tandarts te laten komen als deze de praktijk op een halve dag rijden heeft. De schooltandarts blijft gelukkig ook de komende jaren nog op de scholen komen!

Boeken voor de schoolbieb

september 2023

Wat een goed begin van het nieuwe schooljaar! Kinderen en bibliothecarissen ontvangen nieuwe boeken in de Mongoolse taal. De kinderen kunnen de boeken lenen bij de bibliotheek en hebben zo betere toegang tot het leren van Mongools als tweede taal. De boeken zijn geschreven in de Mongoolse taal en met Kazachse uitleg. Er wordt ijverig begonnen in de nieuwe boeken!

Even een terugblik…. Eind vorige eeuw waren er speciale programma’s en boeken voor leerlingen die Mongools als tweede taal leerden. Na 1992 werd Mongolië geconfronteerd met een financiële crisis en stopte de ontwikkeling van speciale boeken en programma’s voor Mongools als tweede taal. Dit was zeer nadelig voor kinderen van Kazachse afkomst die thuis Kazachs leren en spreken. In het Mongoolse schoolsysteem, moeten leerlingen veel dingen leren in de nieuwe taal Mongools; dat is moeilijk zonder extra ondersteuning. Hoewel sommige leerkrachten van Kazakse afkomst zijn, hebben ze hun onderwijsdiploma in het Mongools behaald en zijn ze niet in staat om speciale aandacht te geven aan leerlingen in de tweede taal. Met name ook omdat de klassen soms wel 50 leerlingen tellen. Het resultaat is dat veel leerlingen in de tweede taal achterblijven in de lessen.

Om uitval van deze leerlingen te voorkomen werden met dit project boeken voor Mongools als tweede taal ontwikkeld of besteld. De boeken werden geleverd aan de bibliotheken op afgelegen scholen. De bibliothecarissen zien toe op een juist en zorgvuldig gebruik van de boeken. Tevens wordt elk jaar gecontroleerd hoeveel boeken vervangen moeten worden.

Augustus hooimaand

zomer 2023

 

Augustus hooimaand! Myrzabeck Huan is aan het hooien op het vorig jaar omheinde en ontgonnen communale grasland. Hij is 26 jaar en woont met zijn ouders en vier zussen tussen de twee dichtstbijzijnde dorpen, vlakbij de bergen. Zijn familie is arm en geselecteerd om met twintig andere families het grasland te bewerken en er het gras van te oogsten. Myrzabeck helpt zijn familie om de traditionele herder cultuur te behouden en een beter inkomen te krijgen zodat in de toekomst (de kinderen van) broers en zussen – die geen herder willen worden – kunnen gaan studeren. Het leven van een herder is hard en uitdagend in het extreme Mongoolse klimaat waarin elke winter veel dieren sterven van kou en ondervoeding. Dieren zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de herders en nomaden; ze geven melk, vlees, en hun huid wordt gebruikt voor (wollen en vilten) kleding en isolatiemateriaal. Myrzabeck is  hard aan het werk en het vers gesneden gras wordt op kamelen naar het huis van zijn ouders vervoerd. Daar kan het drogen en in de winter aan de dieren worden gegeven als er een pak sneeuw ligt en ze niet meer kunnen grazen. Het communale grasland is heel belangrijk voor ieders toekomst!

Mooie opbrengst Vierdaagse sponsorloop

Augustus 2023

 

De Vierdaagse Sponsorloop van de 13-jarige Ben Postma heeft 1169,- Euro opgeleverd! Wow! Wat een mooi resultaat. En Ben heeft geweldig goed gelopen, de medaille is dik verdiend. Wilde Ganzen gaat het geld verdubbelen zodat we heel wat kleuters, hun ouders èn leerkrachten blij kunnen maken met bedjes,  dekens en leer- en speelmateriaal. Je bent een topper Ben!

Ben wandelt de Nijmeegse Vierdaagse voor de kleuters

Juni 2023

Hallo! Mijn naam is Ben, ik ben 13 jaar oud en ik woon in Nijmegen Lent. Vorig jaar heb ik de Nijmeegse Vierdaagse gelopen en met de Vierdaagse Sponsorloop meegedaan. Er is toen geld voor een groentekas ingezameld. Dat was veel, meer dan 1600 Euro, ik was er superblij mee!

Dit jaar wil ik nog meer ophalen, mijn doel is 2000 Euro. Als we dat kunnen halen ben ik jullie enorm dankbaar voor de steun aan mij en de kinderen van de steppenomaden. Deze keer loop ik voor een kleuterschool in Ulaankhus die bedjes en dekens nodig hebben voor de middagslaapjes van de kleuters. Zoals je ziet liggen ze zonder bedjes op de grond, wel op een dikke mat maar een bedje is natuurlijk veel fijner. Ook hebben ze nog meer speelgoed nodig.

Wil je mij en de kleuters sponsoren? 

Dit jaar doen we het niet via de Vierdaagse Sponsorloop want het heeft vorig jaar veel tijd en hoofdpijn gekost om het geld overgemaakt te krijgen naar de stichting. Wat er fout ging weten we niet goed, maar we doen het nu via de doneerpagina van deze website https://steppenomadenmongolie.nl/doneren/. Deze is speciaal en tijdelijk voor mijn sponsorloop ingericht, zodat je zeker weet dat je bijdrage direct naar de kleuterschool gaat. En helemaal top: Binnenkort sluit de stichting opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen. Dat betekent dat ieder bedrag waarmee jullie mij sponsoren wordt verdubbeld door Wilde Ganzen!!

Ik ga 4x 30 km wandelen van 18 t/m 21 juli, wish me luck!

– Dat kan via mail@steppenomadenmongolie.nl

Lena in Nederland en bij Wilde Ganzen

10 juni 2023

Lena, de directeur van onze partnerorganisatie, was in Nederland!

We waren heel erg blij om haar weer te zien. Met haar en haar medebestuursleden van Source of Steppe Nomads Mongolia hebben we een langdurige relatie gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid en vriendschap.

De timing van haar bezoek kon niet beter want we zijn met Wilde Ganzen in gesprek over een meerjarenprogramma gericht op gemeenschapsontwikkeling. Linda van der Hoek, adviseur projecten bij Wilde Ganzen, offerde haar zaterdagmiddag op om onze voorzitter Haaije met Lena te ontvangen en te praten over de inhoud van het programma en de ondersteuning van Wilde Ganzen. We hopen binnenkort de samenwerking met Wilde Ganzen te starten en wederom een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige nomadengemeenschappen in Mongolië.

Na de bespreking met Linda lukte het Haaije en Lena om een bezoekje te brengen aan Haaije’s moeder Sietske Haisma, de vrouw van onze oprichter Geert Postma, waar Lena in het eerste uur van haar aantreden als directeur veel adviezen van heeft mogen ontvangen en die zij haar ’tweede vader’ noemt ❤️

Training zeep maken

Maart 2023

Met een donatie van 1500 Euro van de Soroptimisten Hoekse Waard/IJsselmonde, die een kledingbeurs organiseerden om geld voor een goed doel in te zamelen, is er een training zeep maken gegeven aan 12 vrouwen en één man. Met behulp van ecologische materialen zoals vetten van dieren, bosbessen en aardbeien, leerden de dames en heer hoe ze zeep konden maken. Er werd tijdens de training rekening gehouden met allergieën en een gevoelige huid.

Het werd een groot succes want op deze manier kunnen ze zelf thuis zeep maken voor eigen gebruik en ook om te verkopen. Hiermee verbetert het inkomen van het huishouden. Tijdens de economische achteruitgang na COVID-19 wordt elke familie geconfronteerd met stijgende dagelijkse kosten door de gestegen gas- en benzinekosten.

We hopen in de toekomst meer van dit soort inkomensgenererende trainingen te kunnen geven zodat inkomens omhoog gaan en armoede vermindert.

Bestuurswisseling – afscheid penningmeester Dick

maart 2023

 

In het bestuur heeft Dick Smith afscheid genomen van zijn rol als penningmeester. Dick heeft de stichting eind 2013 mede opgericht en is vanaf het alleereerste begin actief betrokken geweest. Vanuit zijn financiële ervaring heeft Dick degelijk (begrotings)beleid opgezet en uitgevoerd en daarmee de stichting van solide bouwstenen voorzien voor de toekomst. In 2019 heeft hij onze projectgebieden en partnerorganisatie in Mongolië bezocht. Als bestuur waren we toen voltallig aanwezig en dat was een onvergetelijke en mooie ervaring. Dick is ook actief in de Bennekomse kerkgemeenschap en heeft na drie zittingstermijnen in ons bestuur gekozen voor meer tijd daarvoor èn voor zijn familie met kleinkinderen. We danken Dick heel hartelijk voor zijn grote inzet en het warme hart dat hij altijd heeft toegdragen aan de Mongoolse steppenomaden. In april nemen we op gepaste wijze en informeel afscheid van Dick door samen het glas te heffen op een mooie samenwerking in de afgelopen jaren.

Met het afscheid van de één verwelkomen we de ander; Thea Bongertman neemt het stokje van Dick over. Thea zal ook de rol van penningmeester op zich nemen. Vanuit haar functies als programma en project manager voor verschillende internationale ontwikkelingsorganisaties heeft zij gewerkt en gewoond in Guinee Bissau, Mali, DR Congo, Laos en Tanzania. In 2007 heeft zij samen met haar man een aantal weken in Mongolië doorgebracht. Momenteel is haar standplaats weer Rotterdam en werkt ze voor het Liliane Fonds met regelmatige dienstreizen naar oostelijk Afrika. We zijn blij met de komst van Thea en zijn ervan overtuigd dat ze een waardevolle bijdrage kan leveren ten aanzien van het financiële beleid en de projecten portfolio van de stichting.

Natuurramp Dzud – noodhulp en dierstallen nodig

Februari 2023

In ons projectgebied Dayan zijn in januari veel dieren gestorven door de gevolgen van de Dzud. Dat is een Mongoolse term een zeer strenge winter – meestal na een droge zomer – waarin grote aantallen vee sterven door honger en/of kou. Dzuds veroorzaken vaak economische crisissen en voedseltekorten. Mongolië is het enige land dat met deze natuurramp te kampen heeft.

In de vorige zomer waren er hoge temperaturen en weinig neerslag waardoor er ernstige droogte is geweest en het vee niet genoeg vet kon verzamelen om de winter te overwinnen. Het meteorologisch bureau verklaarde eind december abnormaal lage temperaturen. Daarbij heeft de droogte en de economische inflatie de prijs van vlees aanzienlijk doen dalen, waardoor het inkomen van de veehouders is afgenomen. In combinatie met de strenge winter lopen de herdersgezinnen het risico niet in hun onmiddellijke basisbehoeften te kunnen voorzien.

Uit historische gegevens blijkt dat de piek van de veesterfte ligt tussen februari en april en dat januari de koudste maand is waarin het vee wordt blootgesteld en ondervoed raakt. De nomaden zijn voor hun voedsel en inkomen sterk afhankelijk van hun vee. Als zij hun vee verliezen, verliezen zij hun bestaansmiddelen en krijgen zij te maken met voedselonzekerheid en enorme psychologische stress.

De herders die minder dan 400 dieren lopen het meeste risico tijdens de Dzud, omdat de herders met meer dan 400 dieren geacht worden meer mogelijkheden te hebben om te herstellen van de schade door de Dzud; zijn hebben meer kans is dat zij na de Dzud nog dieren over hebben. In ons projectgebied Dayan zijn voornamelijk herderfamilies met veel minder dieren en zij worden hard getroffen nu.Naast noodhulp in de vorm van graszaden voor de fieren en basis voedsel voor de families verbeteren we de omstandigheden door het bouwen van dierstallen zodat de dieren een warm onderkomen hebben tijdens de winter of Dzud.

Doet u ook mee? Met uw donatie kunnen we opnieuw één of meerdere dierstallen bouwen en onze nomadenfamilies bescherming tegen verlies van hun dieren en een beter inkomen.