Een motorfiets voor de mobiele dierenarts 

juni 2021

Met een motorfiets kan de dierenarts snel in afgelegen gebieden herders en hun vee bereiken om ziekte en sterfte van dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Een motorfiets zoals op de foto afgebeeld kost ongeveer € 1000,- Nomaden en herders leven vaak in afgelegen en hooggelegen gebieden die slecht toegankelijk zijn. Geasfalteerde wegen zijn er niet en vierwiel aangedreven voertuigen komen vaak moeilijk vooruit of vast te zitten op modder- en besneeuwde onverharde wegen. Met alle gevolgen van dien voor dieren die in nood zijn en hulp nodig hebben van een veearts.

Wilt u bijdragen aan een motorfiets voor de dierenarts? Via de doneerknop op deze website kunt u uw bijdrage doneren o.v.v. ‘motorfiets’. De dierenarts en de nomadenfamilies die hij bezoekt zullen u heel dankbaar zijn!

Presidentiële onderscheiding

Juni 2021


Onze Lena heeft de eremedaille ‘Held van de Arbeid’ ontvangen uit handen van niemand minder dan de Mongoolse president Battulga. Uiteraard zijn wij super trots op haar en op wat zij met onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft bereikt voor de nomaden en herders in Ulaankhus Soum, Bayan Ulgii Aimag. Jij bent ook onze held Lena! 🙏🏻🥰

mei 2021


Het zaai- en pootseizoen is weer begonnen! De kasplantjes groeien sinds half april in een van de winterkassen. Als het weer warm wordt worden ze overgeplant naar andere kassen. Nu is het nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. Op de gemeenschappelijke groentevelden poten families de aardappelen die ze van de oogst van vorig jaar hebben achter gehouden. Voordat de aardappels de grond in gaan moeten de velden eerst goed ‘schoon’ gemaakt worden van de modder die de overstromingen vorig jaar zomer hebben achter gelaten. Over een paar maanden zullen er weer prachtige aardappelplanten staan!

Schooltandarts weer op bezoek!

maart/april 20121

Half maart was het bezoek van kindertandarts Davgaa gepland maar toen gingen de scholen nog niet open. We moesten nog even geduld hebben; eind maart gingen ze dan toch echt open en kon Davgaa de tanden en kiezen weer controleren. Dit schooljaar hebben veel nieuwe kinderen van de kleuterscholen en slaapzalen in Sogoog en Ulaankhus deelgenomen aan een tandheelkundig onderzoek.

Sinds 2016 werken wij samen met kindertandarts Dagvaa om de tand- en mondverzorging van met name de steppekinderen in onze projectgebieden te verbeteren. Stichting Dhampus uit Nijmegen financiert de kwartaalbezoeken van Dagvaa aan de scholen en slaapzalen in onze projectgebieden. In 2020 zijn alle geplande ‘dental camps’ helaas afgezegd. In plaats daarvan zijn tandenborstels en tandpasta gedoneerd. Het was meer dan een jaar geleden dat Davgaa op veldbezoek kon gaan.

Eerste Hulp- en voedselpakketten

maart 2021

 

Tijdens de COVID-19, pandemie verblijven de meeste kinderen bij hun ouders, die naar het voorjaarskamp zijn verhuisd dat ongeveer 150 km van het centrale administratieve gebied ligt. De weg is bedekt met sneeuw en het is heel moeilijk om hulp te krijgen als iemand ziek wordt!

Om kinderen en families te helpen om op tijd hulp te krijgen in geval van nood, werkte onze partnerorganisatie Stichting Source of Steppe Nomads drie dagen lang samen met de lokale overheid in het afgelegen en geïsoleerde Dayan.

Een EHBO-tas met onder andere een thermometer, mondmaskers, desinfectiemiddel, paracetamol en andere lichte medicijnen voor griepverschijnselen is gedoneerd. Dankzij onze sponsoren hebben we dit COVID-19 preventie project uitgevoerd waarin ongeveer 220 gezinnen uit vier verschillende gemeenten hebben deelgenomen.

Ook hebben 12 gezinnen die onder de armoedegrens leven een voedselpakket ontvangen met bloem, rijst, thee, plantaardige olie en pasta. Zo vlak voor Nawruz, het lentefeest en de belangrijkste festiviteit van het jaar, kwam dat op het juiste moment!

Training en onderwijsmateriaal tijdens schoolsluiting

Februari 2021

Na twee maanden les te hebben gehad vanaf september 2020 liepen de besmettingen weer op en begon de COVID-19 quarantaine opnieuw met schoolsluiting in heel Mongolië. De gevolgen zijn ontmoedigend: armoede en gebrek aan kansen zijn extra risico’s in geïsoleerde gebieden.

Met steun van de Hofsteestichting hebben 40 kinderen deelgenomen aan een training waarin ze voorgelicht werden over Covid-19 en de pandemie  en onderwijs- en tekenmateriaal kregen. Het onderwijsteam van onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft drie dagen lang de kinderen en hun ouders thuis bezocht en begeleid in de training.

Er werd informatie over COVID-19 en de pandemie gegeven. Daarnaast kregen ze alfabetische- en wiskundeboeken, mondmaskers en tekenboeken met kleurpotloden. Het eerste deel van de training ging over fysiologie en hoe de besmetting wordt doorgegeven, hoe je jezelf en anderen kan beschermen tegen infectie, en respect te hebben voor de regels van je ouders.

In het tweede deel van de training konden kinderen tekenen of een opstel schrijven over wat ze begrepen hadden uit het eerste deel van de training.
Het hielp hen om hun mentaliteit , spraak- en taalvaardigheid te ontwikkelen doordat ze gevraagd werden uit te leggen wat ze getekend of geschreven hadden. Zo werden hun ouders ook betrokken bij de opvoeding en veiligheid van hun kinderen. Kleuters hebben ook getekend en het uitgelegd.

Het huisbezoek werd door de ouders als heel positief ervaren en de training heeft de kinderen een goed gevoel gegeven en de mogelijkheid om hun passie te verwezenlijken. Ze voelden zich vrij bij het maken van de tekeningen en vonden het leuk om thuis les te krijgen.

Warme stal in -46℃elcius

december 2020

  

Brrrr, het is heel erg koud op de Mongoolse steppe! De temperatuur is  -46℃. Dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen hoe koud dat is? Als het ondanks deze kou een zonnige dag is mogen alle dieren uit hun warme stal naar buiten komen om water te drinken en te grazen. De steppenomaden zijn zo blij met de stal die ze eind vorig jaar bouwden met onze financiële ondersteuning. Zo blijven de dieren warm en komen ze de extreme winter ongeschonden door. Voor een nomade is zijn kudde de belangrijkste bron van inkomsten; hoe meer dieren de winter overleven, hoe minder armoede en hoe meer van hun kinderen naar school kunnen gaan.

  

Met de stal voor de dieren hopen de nomaden op veel sneeuw. Zonder stal is sneeuwval niet gewenst omdat veel dieren sterven in de vaak metershoge sneeuw die tijdens de winter valt. Maar nu de stal er is mag de sneeuw komen; in de stal staan ze lekker warm en met sneeuw is er buiten genoeg drinkwater voor ze 😊

Tanden poetsen!

december 2020

  

Sinds 2016 werken wij samen met kindertandarts Dagvaa om de tand- en mondverzorging van de steppekinderen in onze projectgebieden te verbeteren. Stichting Dhampus uit Nijmegen financiert de kwartaalbezoeken van Dagvaa aan de scholen en slaapzalen in onze projectgebieden. In 2020 zijn alle geplande ‘dental camps’ helaas afgezegd in verband met de quarantaine maatregelen en de sluiting van de scholen wegens de corona pandemie. Met een gedeelte van de financiering konden er wel tandenborstels en tandpasta uitgedeeld worden, zodat er goed kon blijven gepoetst. De meeste kinderen en hun ouders weten inmiddels wel dat goed poetsen belangrijk is voor een gezond en sterk gebit.

Met Stichting Dhampus zetten we onze samenwerking tot en met 2023 voort met drie ‘dental camps’ per jaar. Dat is goed nieuws! We hopen uiteraard dat er in 2021 weer gauw een controle en preventiebezoek door tandarts Dagvaa kan plaatsvinden.

 

 

5 jaar cultuurhistorisch museum

november 2020

  

In Sogoog is sinds 2015 een klein cultuurhistorisch museum ingericht, met als doel belangrijke gebeurtenissen en voorwerpen in de gemeenschap en omgeving te presenteren. Vóór 2015 werd het gebouw vanaf 2008 gebruikt als bibliotheek, volledig gefinancierd door onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads NGO. Toen in 2015 het nieuwe slaapzalencomplex bij de scholen open ging en de bibliotheek daarin werd ondergebracht, besloot de lokale gemeenschap het gebouw te gaan gebruiken als museum. Tijdens de lessen geschiedenis, aardrijkskunde of biologie gaan de leerlingen vaak met hun leraar naar het museum.

Elke keer als we in Sogoog zijn brengen we een bezoek aan het museum. Het geeft een prachtig overzicht van de ontwikkelingen en veranderingen in Sogoog en omgeving. Naast oude gebruiksvoorwerpen, is er een boek met gedroogde planten, een verzameling stenen en mineralen, tekeningen van kinderen, maar ook foto’s van mensen in en buiten Sogog die belangrijk zijn (geweest). Ook zijn er foto’s te zien van Sogog op het moment vóór de groenteprojecten begonnen en er geen kassen waren en nauwelijks landbouw; de verandering met de aanleg van groentevelden en -kassen is duidelijk te zien. We beseffen steeds weer hoeveel er in de jaren van project activiteiten en ondersteuning bereikt is. Ook is het ontroerend om te zien dat er een paar foto’s hangen ter nagedachtenis aan Geert Postma, oprichter van de Vrienden van Steppenomaden Mongolië.

Effecten van Covid-19 en overstroming

oktober 2020

  

overvolle slaapzalen

De Covid-19 pandemie heeft een zeer grote impact op de economische en sociale situatie van de steppenomadenbevolking, die normaliter toch al onder grote druk leeft. We vroegen onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads NGO welke gevolgen het virus heeft gehad sinds de uitbraak begin dit jaar. Onderstaand is een beperkte lijst van de gevolgen:

Er zijn verschillende zaken die het gemeenschapsleven enorm hebben getroffen. In de eerste plaats verloren veel mensen hun baan. Ten tweede is de handel in dierproducten (vlees en melkproducten) stil komen te liggen, prijzen zijn gekelderd. Het inkomen van de nomaden en herders is hierdoor sterk teruggevallen.

De kosten voor groente- en graszaden zijn sterk gestegen. Hiernaast is de internationale wisselkoers omhoog gegaan waardoor in zijn algemeenheid alles substantieel duurder is geworden.

De gemeenschap is erg ongerust en in stress. Men is angstig om elkaar te ontmoeten en naar buiten te gaan. Velen voelen zich ziek door de omstandigheden.

Alle scholen, kinderopvangcentra en alle kleuterscholen waren gedurende 8 maanden vanwege de quarantaine gesloten, van 21 december 2019 tot 1 september 2020. Vooral groep 8 leerlingen zijn getroffen en zijn met een achterstand naar de middelbare school gegaan.

Tijdens de COVID-19 is ook het trainingscentrum gesloten. Maar er worden online trainingen georganiseerd en er zijn enkele trainingen voor kleine groepen geweest. Ook zijn richtlijnen gepubliceerd om aan gemeenschappen te geven. Het heeft de gemeenschap veel geholpen om de huidige situatie te begrijpen en om voor zichzelf te zorgen.

De volgende wensen zijn door onze partner in Mongolië aangegeven om de negatieve invloeden van COVID-19 en overstromingen het hoofd te kunnen bieden.

Naast alle negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie, is tot overmaat van ramp afgelopen juli het projectgebied getroffen geweest door zware overstromingen.

Huizen en groentekassen zijn beschadigd, dieren gestorven en veel kinderen kunnen niet vanuit huis naar school komen. Ze wonen sinds 5 september op de slaapzalen van de scholen. Deze zijn inmiddels overbelast en komen bedden, dekens, matrassen, bureaus en servies tekort.

Door de overstromingen zijn drinkwaterputten verontreinigd met menselijke uitwerpselen van open toiletten (gat in de grond met planken erover). Velen klagen over buikpijn en de angst is groot voor een uitbraak van ernstige ziekten.

1- Voortzetting van voorlichting en trainingen van voorgaande jaren. Meer trainingen en workshops voor kinderen, tieners, jonge ouders en oudere mensen betreffende de huidige wereld en hoe daarin lokale problemen het hoofd te bieden. (2500 Euro)

2- Gemeenschappelijk veld: Noodzaak om het gemeenschappelijke veld te omheinen. Door het omheinen wordt bezit zekergesteld (overheidseis) en worden gewassen beschermt tegen vraat van dier. (benodigd is minimaal 6600 Euro)

3- Kassen en groentevelden: Meer gezinnen zouden graag (winter)kassen willen hebben.. Tijdens de pandemie is gebleken dat diegenen met kas en tuin veel beter voor zichzelf konden zorgen dan anderen. Velen hebben de opbrengst uit tuin en kas verdeeld onder de gemeenschap. (kleine kas 700 Euro, grote kas 1200 Euro)

4- Er is grote behoefte aan handleidingen en informatie over het bouwen van winterkassen en het verzorgen van kasgroenten, het voorbereiden van bodems, etc. Een workshop kan worden georganiseerd en gidsboeken met foto’s in het Kazakh kan worden gemaakt. (2000 Euro)

5- Dierenstallen. Eén stal is verwoest, de rest is allemaal in goede orde. De dieren zijn de afgelopen winter goed doorgekomen omdat ze een warm onderkomen hebben. De gemeenschap wil in de komende jaren graag 2 stallen per jaar bouwen. (2000 Euro per stal)

Wilt u de steppenomaden ondersteunen om hun wensen te realiseren? Dat kan gemakkelijk via deze link https://steppenomadenmongolie.nl/doneren/ of via de doneerbutton op deze website.