Sponsorloop – Wandelen voor een groentekas!

Sponsor Ben en de steppenomaden via https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/ben-postma.

Voorzitter Haaije Postma wandelt volgende week met zijn 12-jarige zoon Ben de Nijmeegse Vierdaagse voor een groentekas! Vier dagen wandelen ze elke dag 30 kilometer. Ben en Haaije zijn al weken aan het trainen. Op dinsdag 19 juli start het grootse wandelevenement. Het wordt vier dagen fiks op het tandvlees bijten, maar we gaan ervan uit dat Ben (en Haaije misschien ook) het volhouden en vrijdag feestelijk kunnen worden binnengehaald op de Via Gladiola in Nijmegen.

Ben heeft een prachtig project uitgekozen om te sponsoren; de bouw van een groentekas voor steppenomaden in het hooggelegen en geïsoleerde Dayan. De stichting heeft vorig jaar bij wijze van proef een eerste kas gebouwd. Die voorziet de nomaden van variatie in het tot noch toe eenzijdige voedingspatroon van dierlijke producten. De proefkas is met veel enthousiasme ontvangen en er nu zijn meer families die ook graag zo’n kas willen.

Wij hopen dat groente tot het dagelijkse voedsel gaat behoren in Dayan, net zoals dat in onze andere projectgebieden is gebeurd sinds we daar in 2006 actief zijn gaan ondersteunen. Inmiddels zien we dat daar veel voorkomende ziekten als hersenverlamming en zwangerschapsvergiftiging gereduceerd zijn, fantastisch toch?

Willen jullie Ben sponsoren voor een groentekas in Dayan? Dat kan via https://www.devierdaagsesponsorloop.nl/actie/ben-postma. Het is een fantastische motivatie voor hem de 4×30 km te volbrengen!

Ambassadeur en nomade Tamar Valkenier

Januari 2022

Tamar in Mongolië met haar geliefde paarden Izgi en Tor, kameel Simbat en hond Teti

We zijn superblij met schrijfster en avonturier Tamar Valkenier als ambassadeur voor onze stichting! Halverwege 2021 kwamen we in contact met Tamar na een nieuwsartikel over haar en haar boek Fulltime Avonturier. Tamar besloot haar  baan en huis op te zeggen en op zoek te gaan naar de ultieme vrijheid. Ze reist naar onbekende landen en andere culturen, en slaapt het liefst in een tentje in de wildernis. Zo kwam ze ook in Mongolië terecht, in de buurt van onze projectgebieden in de provincie Bayan Ulgii. Daar trok ze maanden rond met paarden Izgi en Tor, kameel Simbat en hond Teti. Om uiteindelijk haar hart voorgoed te verliezen bij de steppenomaden en adelaarjagers – net zoals wij dat deden ❤

Dit jaar gaan we samen optrekken en Tamar onze projecten laten zien.  Zodat ze een goed beeld krijgt van wat wij als stichting doen. Ze is van plan om in de zomer terug naar Mongolië te gaan en er opnieuw rond te trekken. Tevens gaat ze voorbereidingen treffen om groepsreizen uit te voeren in de zomermaanden. Tamar is gecertificeerd wilderness guide, een reis met haar staat garant voor avontuur. Tijdens de groepsreis zullen deelnemers een aantal dagen in één van onze projecten meewerken en bij de nomaden slapen, een onvergetelijke ervaring!

Volg Tamar en ons op Instagram of Facebook met nieuws over onze samenwerking en data van de groepsreizen.

Motorfiets voor dierenarts

december 2021

Dierenarts Aydos bedankt de donors

Fantastisch! Er is een tweede motorfiets voor de dierenartsen Aydos en Birlan! Met de fondsenwerving afgelopen juni kwam het geld snel tot stand. Tot dan toe hadden ze samen een motorfiets gedeeld. Met deze extra motorfiets kan de hulp verbeterd en op tijd geleverd worden als herders en dieren het nodig hebben.

Veel herders wonen in afgelegen gebieden met weinig tot geen toegang tot voorzieningen zoals een dierenarts. Als er zich problemen of ziekte voor doen met hun vee, bellen ze de dierenarts om ter controle te komen. Vaak zijn de wegen slecht begaanbaar; op de motorfiets lukt het vrijwel altijd om te komen. De rol van de dierenarts is heel belangrijk voor herders om hun veestapel gezond te houden. Natuurrampen hebben ook een slechte invloed op de gezondheid van de dieren, en er breken regelmatig ziekten uit als mond – en klauwzeer. De dierenartsen bezoeken de herders standaard twee keer per jaar om de gezondheid van de dieren te controleren en indien nodig te vaccineren.

Daar is de tandarts weer!

November-december 2021

Door de lange lock-down en de angst van ouders om hun kinderen tijden de Covid-19 pandemie naar school te sturen werd het reguliere bezoek van de schooltandarts in september uitgesteld. Eind november kon tandarts Davgaa, haar collega en de tandartsassistenten weer eindelijk naar de scholen in Ulaankhus gaan.

Dit is het 5e jaar van uitvoering van dit project, tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Stichting Dhampus in Nijmegen. Elk seizoen komt de schooltandarts voor tandheelkundig onderzoek van kleuters en scholieren in Ulaankhus soum (district) en Sogoog bagh (sub-district) in samenwerking met het gezondheidscentrum in Ulgii. Het project “Mondhygiëne”, dat tot doel heeft de incidentie van tandziekten onder de kinderen te verminderen en hen te trainen in goede poetsgewoonten, werd dit jaar met succes uitgevoerd tijdens de COVID-19-epidemie.

In totaal werden deze keer 407 kinderen onderzocht waarvan 59,2% de nodige behandeling kreeg. Kinderen die in voorgaande jaren bij het project betrokken waren, zijn ook gescreend en hun gebit is gezonder dan dat van andere kinderen. Hieruit blijkt de positieve impact van dit jarenlange project. Ouders wier kinderen zijn onderzocht en behandeld zijn dankbaar bij het zien van het resultaat. Het is een zeer nuttig project voor kinderen en ouders die niet vaak naar de tandarts gaan omdat ze te ver van het gezondheidscentrum in provincie hoofdstad Ulgii wonen en geen geld hebben voor de transport- en tandartskosten.

Extra vitaminen in de winter

November 2021

Net als voorgaande jaren doneren we in september vitaminen en basis medicatie als paracetamol aan de lokale mobiele artsen. Dit jaar zijn er ook COVID-19 antigeen testen aangeschaft om bewoners in afgelegen gebieden de gelegenheid te geven zich snel te laten informeren over hun gezondheid.

Al deze belangrijke artikelen hebben de gemeenschap geholpen om op tijd eerste hulp te krijgen. We zijn erin geslaagd om de snelheid van verschillende griepsoorten in de lokale (kleuter)scholen en COVID-19 besmetting in de gemeenschap te remmen en zelfs te stoppen

Alle bestuursleden van onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads en de gemeenschap zijn erg blij dat we dit voor hun belangrijke project hebben vlekkeloos hebben uitvoeren in de COVID-19 pandemie.

Nieuwe dierstal in Dayan

Oktober 2021

Opnieuw hebben we een dierenverblijf in het afgelegen hooggebergte van Dayan kunnen bouwen. Deze stal is anders ontworpen dan de vorige. Het dak is bedekt met schapenwol en gras voor isolatie en er is een half dak aan de voorkant van het dierenverblijf geplaatst. Op zonnige dagen voelen de dieren de zonnestralen en krijgen ze warmte door de zon. De stal geeft bescherming aan 650 dieren van in totaal vijf families.

In de herfst maken de dieren zich klaar voor de winter door extra voedsel te eten en dat op te slaan als lichaamsvet. Ze gebruiken dit vet als energie tijdens hun winterslaap. Ook een warm onderkomen voor de dieren is erg belangrijk om de winter goed door te komen in de afgelegen landelijke gebieden en het ruwe klimaat.

Het inkomen van de nomadische herders en hun levensonderhoud zijn uitsluitend afhankelijk van de zuivel- en rauwkostproducten van hun dieren. De meeste herders verliezen hun vee tijdens de winter door “ZUD”/natuurrampen. Met de steun van onze donoren hebben veel herdersfamilies eten op tafel en komen ze de winter door stressvrij door.

Oogsten!

September 2021

Een nieuwe “Gouden Lente” kwam met veel heerlijk fruit voor de kleuterschool en kinderen die ernaar uitkijken om in september weer naar school te komen na een lange quarantaine vanwege de COVID-19 pandemie. Op school brengen ze de dagen door met hun vriendjes, spelen ze met mooi speelgoed, dansen ze en leren ze verschillende activiteiten. Ook bezoeken ze de groentekas en het -veld waar fruit en groenten worden verbouwden en die op de kleuterschool worden gegeten. Ze krijgen op school drie keer per dag een warme vitaminerijke maaltijd. Op de dagen dat geoogst wordt helpen ze hun leerkrachten met het verzamelen van groenten die uit de grond worden gehaald.

‘Little angels were so happy, and marveled when they saw a lot of cucumbers at the green house, and carrot, potatoes, turnip, onion …etc. at the vegetable field!’ 

Dit jaar is het weer kouder geweest dan de vorige jaren. De zomer was kort en de winterkleren worden alweer gedragen. De omheining van grasland en het verbouwen van graszaden voor de dieren helpt met name de families die onder de armoedegrens leven. Individuele families hebben ook hun oogst van het gemeenschappelijke veld binnengehaald. Vader verzamelde de oogst met zijn kinderen en buren, terwijl moeder heerlijke gerechten kookte met hun eerste verbouwde groenten. Alle familieleden en buren waren blij en brachten een dag door met vreugde en liefde!

(deze tekst is vrijwel letterlijk vertaald overgenomen van de rapportage van het bestuur van onze partnerorganisatie)

Pilot groentekas in Dayan

 

Augustus 2021

Eindelijk is de zomer begonnen en konden de materialen voor de groentekas over de afgelegen weg naar 3000+ meter hoogte vervoerd worden. Tijdens onze bezoek in 2017 hebben we met bestuurslid Khoshenbai afgesproken dat er in Dayan een groentekas met onze financiering gebouwd zou gaan worden. Het is een pilot om te zien of het op zo’n grote hoogte en uitdagend klimaat gaat lukken om groenten in de kas te laten groeien.

Met hulp van de tuinman uit Sogog wordt de kas gebouwd naast het huis van een herderfamilie met 7 kinderen en in de buurt van water. Ze zijn super gemotiveerd en hebben er jaren naar uitgekeken om een eigen kas te hebben. De kas heeft driedubbele wanden die zeer goed beschermd zijn tegen wind en kou. In de voordeur van de kas wordt een kleine kamer gebouwd die beschermt tegen wind en koude wanneer de deur open wordt gedaan. Aan de voorkant van de kas en ter bescherming tegen nieuwsgierige en hongerige dieren, wordt er een omheinde tuin aangelegd. Daar kunnen volgend jaar aardappels en wortelen verbouwd worden. De tuinman heeft nog nooit zulke goede aarde gezien dus hopelijk gaat dat dan een goede opbrengst opleveren als het weer ook mee zit!

Nieuw project met Wilde Ganzen

Juli 2021

 

Gebied voor gemeenschappelijk grasland, moestuin en begeleiding op school 

We zijn verheugd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen! Al eerder hebben we succesvol fondsen geworden en projecten samen tot stand gebracht. In 2019 hebben we de inrichting van een nieuwbouw kleuterschool, twee dierstallen en vier groentekassen samen gefinancierd en in 2020 hebben we met behulp van een speciaal corona-budget een project in het kader van voedselzekerheid afgerond.

Het nieuwe project heet ‘gemeenschapsontwikkeling’ en is begroot op totaal 18.564,0 Euro. Wij zijn gestart met de werving van fondsen voor 12.376,- Euro, Wilde Ganzen zorgt voor het resterende bedrag. Dit project draagt bij aan de SDG-doelstellingen 1 (geen armoede), SDG-2 (geen honger) en SDG-4 (kwaliteitsonderwijs) en kent drie deelprojecten.

Het eerste deelproject is de uitbreiding, ontginning en ingebruikname van 10 hectare van een gemeenschappelijk veld voor verbouw van graszaden als voeding voor dieren (kosten 13.209 Euro). Op deze 10 hectare mogen twintig geselecteerde armste families het land bewerken en profiteren van de opbrengst. Na vijf jaar zijn de volgende twintig armste families aan de beurt, en zo verder. Deze 10 hectare willen we uiteindelijk uit breiden naar een totaal van 70 hectare landbouwgrond en te kunnen voorzien in voedselzekerheid voor de dieren tijdens de strenge winters.

Het tweede deelproject behelst gereedschap en zaden voor zestig families zodat moestuinen aangelegd kunnen worden ter uitbreiding van het reeds bestaande groenteproject (kosten 1.601 Euro).

Het derde deelproject omvat training voor docenten en studenten om de door COVID-19 opgelopen achterstanden weg te werken. Met name is deze training gericht op kinderen uit afgelegen gebieden die naar de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school gaan (kosten 2.500 Euro).

De focus van de gemeenschap blijft door de Covid-19 pandemie vooral gericht op armoedebestrijding,  voedselzekerheid, goede gezondheid en welzijn, en onderwijs.

Doet u mee met ons om dit project succesvol uit te voeren in 2022? 

Een motorfiets voor de mobiele dierenarts 

juni 2021

Met een motorfiets kan de dierenarts snel in afgelegen gebieden herders en hun vee bereiken om ziekte en sterfte van dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Een motorfiets zoals op de foto afgebeeld kost ongeveer € 1000,- Nomaden en herders leven vaak in afgelegen en hooggelegen gebieden die slecht toegankelijk zijn. Geasfalteerde wegen zijn er niet en vierwiel aangedreven voertuigen komen vaak moeilijk vooruit of vast te zitten op modder- en besneeuwde onverharde wegen. Met alle gevolgen van dien voor dieren die in nood zijn en hulp nodig hebben van een veearts.

Wilt u bijdragen aan een motorfiets voor de dierenarts? Via de doneerknop op deze website kunt u uw bijdrage doneren o.v.v. ‘motorfiets’. De dierenarts en de nomadenfamilies die hij bezoekt zullen u heel dankbaar zijn!