Privacyverklaring

Beste geïnteresseerde van Stichting Vrienden van Steppenomaden Mongolië (SSN). Hierbij willen we je/u laten weten dat wij op een transparante en veilige wijze met relatie-gegevens omgaan. Dat deden we al, maar toch willen we dit ook via onze website melden om onze heldere werkwijze te onderstrepen. We hebben een privacy verklaring  opgemaakt en op onze website geplaatst. Klik HIER voor de pdf. Hierbij hebben we ons best gedaan om juridische taal te vermijden en leesbaar te schrijven.

Samengevat komt het hier op neer:

  • We zijn transparant en verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.
  • Je/u hebt het recht om eigen gegevens in te zien zoals we ze opslaan, ze aan te passen of ze te laten verwijderen.

Onze privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving, die op 25 mei 2018 ingaat. Op elk moment is er de mogelijkheid zich af te melden voor onze info zoals periodieke Nieuwsbrief. Ook staat in onze privacy verklaring  hoe je/u zich direct kunt uitschrijven van verdere informatie.
Hartelijke groet, namens het bestuur van Vrienden van Steppenomaden Mongolië
Astrid van der Looy,  secretaris