Humanitaire hulp in Dayan

25 maart 2024By haaijelatest news

Humanitaire hulp in Dayan Maart 2024 In Dayan waar geen lokale markt beschikbaar is wordt deze extreme winter wederom humanitaire hulp verleend na de natuurramp (dzud) in januari en februari.  De mensen zijn vaak meer dan honderd kilometer verwijderd van de eerste (super)markt en zen hebben niet de middelen om daar te komen. Wegen zijn … Read More

De schooltandarts

4 maart 2024By haaijelatest news

Dental Camp Februari 2024 De schooltandartsen zijn eind februari weer op scholen in Ulaankhus en Sogoog geweest. Deze tandheelkundige zorg duurt een week en heeft als doel regelmatige ondersteuning te bieden in afgelegen gebieden ver van adequate tandheelkundige zorg. Deelnemers zijn kinderen van herdersgezinnen in afgelegen gebieden, en gezinnen die onder de armoedegrens leven. Deze … Read More