Overstroming

31 juli 2020By haaijeUncategorized

Overstroming juli 2020   Het noodlot slaat opnieuw toe als in juli grote gebieden overstromen door langdurige regenval. Veel steppenomaden in onze projectgebieden zien hun ‘ger’ (vilten tent) overstroomd worden en hun huisraad binnen korte tijd in het water staan. Ook huizen in meer permanente nederzettingen worden verwoest of beschadigd. Wat een ellende na het … Read More

Oplevering ‘Corona project’ met Wilde Ganzen

31 juli 2020By haaijeUncategorized

Oplevering ‘Corona project’ met Wilde Ganzen juli 2020    Met Wilde Ganzen – die een speciaal fonds voor de Covid-19 pandemie beschikbaar stelden – hebben we de benodigde gelden voor moestuinen en voedselpakketten voor de armste families kunnen doneren. Onze berichtgeving en fondswervingsacties in juni brachten zeer snel resultaat op. Dat was heel erg bemoedigend! … Read More