Donaties in 2019

januari 2020

In 2019 hebben we € 40,962,00 gedoneerd aan projecten op gebied van onderwijs, gezondheid, landbouw en veehouderij. Hieronder het overzicht waaraan het geld is besteed:

  • € 1.250,00 voor noodhulp (in de vorm van voedsel voor mens en dier)
  • € 1.500,00 voor medicijnen en vitamines
  • € 1.200,00 voor groente- en graszaden
  • € 21.412,00 voor de inrichting van de nieuwe kleuterschool; 1/3 van dit bedrag is bijgedragen door Wilde Ganzen
  • € 12.300,00 voor de bouw van dierstallen en groentekassen; 1/3 van dit bedrag is bijgedragen door Wilde Ganzen
  • € 1.800,00 aan tandheelkundige zorg en tot stand gekomen dankzij Stichting Dhampus.
  • € 500,00 extra vrij besteedbare gift tijdens de opening van de nieuwe kleuterschool
  • € 1.000,00 aan onderwijs en voorlichting

In het financieel jaaroverzicht 2019 is een verantwoording opgenomen van onze inkomsten en bestedingen. Deze is onder Publicaties op deze website te vinden.