Voorlichting aan vrouwen en kinderen

februari 2020

 

Met een jaarlijkse schenking van de zendingscommissie van de Brinkstraatkerk in Bennekom hebben wij in 2017, 2018 en 2019 aandacht geschonken aan de verbetering van de positie van vrouwen en kinderen. Onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft met de lokale gemeenschap voorlichtingsbijeenkomsten en theatervoorstellingen georganiseerd om sensitieve onderwerpen openlijk onder de aandacht te brengen.

In 2017 was het thema gericht op de rechten van het kind, en huiselijk geweld ten gevolge van sociale achterstand, werkloosheid, alcoholgebruik, en gebrek aan perspectief. In Mongolië heeft één op de drie huishoudens te maken met huiselijk geweld, en 90 procent van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Helaas kent ons projectgebied soortgelijke problematiek. In de theatervoorstelling werden scenes gespeeld van huiselijk geweld en de nadelige gevolgen daarvan voor vrouwen en kinderen. De voorstelling riep veel emoties op en maakte diepe indruk op het aanwezige publiek. Ook het welbevinden, interesse in en het serieus nemen van het kind stond centraal. In de zomer van 2017 heeft een jongen zich van het leven beroofd ten gevolge van het niet serieus nemen van zijn problematiek.

Het thema in 2018 richtte zich op de gezondheid van moeder en kind en werd aan 65 (herder)vrouwen en mannen voorlichting en 45 kinderen onderwijs gegeven over de hulp die vrouwen met baby’s en kleine kinderen nodig hebben bij het (vaak zware) huishoudelijke werk. Vaders en oudere kinderen kunnen helpen in de huishouding in het belang van een goede gezondheid van moeders, hun baby’s en kleine kinderen. Als de taken wat beter worden verdeeld blijft moeder gezond en sterk en zo ook de gehele familie! Ook het bereiden van een gezonde voeding kwam aan bod en iedereen kreeg een kookboek met gezonde en voedzame recepten mee naar huis. In de voorlichting aan de kinderen kwam de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en het belang van een goede communicatie tevens aan bod.

In 2019 waren ouders van (kleuter)scholen en schoolkinderen in de leeftijd van 14-18 jaar de doelgroep.  Ouders kregen informatie, methoden en handboeken over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en de wijze waarop de jeugd van nu zich kenmerkt en verschilt met vroeger. Het belang van het leren van een tweede taal voor de toekomst van de kinderen werd benadrukt en dat ouders kunnen helpen bij het onderwijs van hun kinderen. In onze projectgebieden is Kazakh de moedertaal en wordt de officiële taal – het Mongools – wel onderwezen op school maar niet thuis en in het openbare leven gesproken. Helaas komt het te vaak voor dat studenten in het vervolgonderwijs in de naastgelegen provincie of in de hoofdstad uitvallen in verband met een te gebrekkige kennis van de Mongoolse taal.  Jongvolwassen vrouwen en meisjes worden het meest getroffen door een ongelijke behandeling in deelname aan tweede taalonderwijs en een hogere vervolgopleiding.

De lokale bevolking heeft deze voorlichtings- en onderwijsactiviteiten bijzonder gewaardeerd, met name de theatervoorstellingen bleken zeer succesvol in het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.