Projecten in 2020

april 2020

  

Dit jaar is voor iedereen met onzekerheid en sociale vervreemding gestart na de uitbraak van Covid-19 in China afgelopen januari. De nieuwe projectplannen die vóór de Covid-19 crisis zijn beschreven en waar wij onze Mongoolse partnerorganisatie financieel bij willen ondersteunen zijn 1) de omheining en bewerking van een groot grasland, 2) de nieuwbouw van het ‘Geert Postma’ Engelse en Mongoolse taalcentrum en 3) een winterkas en extra dierstallen in Dayan

  1. De omheining en bewerking van een zeer groot stuk land voor het telen van graszaden en de verbouw van groenten. In Mongolië is het bij wet geregeld dat het land voor een bepaalde periode gebruikt kan worden zonder koop of huur, maar dat je dan moet omheinen om het jouw eigendom te laten worden. Anders gaat het gebruik ervan naar een ander. De omheining van het grasland is dus zeer belangrijk om het land niet te verliezen. Het grasland wordt momenteel gebruikt door de steppenomaden die vertegenwoordigd worden door onze partnerorganisatie. Voor dit Project Omheining Grasland is € 8120,- nodig.
  2. De nieuwbouw van het ‘Geert Postma’ Engelse en Mongoolse taalcentrum. Dit centrum draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en jong volwassenen waardoor schooluitval en een succesvolle afronding van de vervolgopleiding na de middelbare school wordt bevorderd. Kazakh is de moedertaal en wordt in de rest van Mongolië niet gesproken. Het reguliere schoolsysteem biedt te weinig lessen Mongoolse en Engelse taal aan. Het ‘Geert Postma’ taalcentrum is in 2016 geopend en inmiddels zeer succesvol. Het centrum wil uitbreiden om meer studenten te kunnen voorzien. Op de huidige locatie is dat niet mogelijk en tevens is gebleken dat de huidige fundering van het gebouw niet goed is uitgevoerd. Kosten om nieuwbouw uit te voeren zijn € 20.735,- In verband met de Corona crisis en mogelijke verschuiving van gelden zal dit project zeer waarschijnlijk naar 2021 opschuiven.
  3. Bouw van een groentenkas en twee extra dierstallen voor de steppenomaden in Dayan. Deze geïsoleerde gemeenschap is gedurende de lange winter van de buitenwereld afgesloten door metershoge sneeuw. Dieren beschut in dierstallen overleven het, en met groenten uit de kas (type winterkas dat bestand is tegen extreme kou) is er een voedzame maaltijd. Voor dit project is € 6000,- nodig.

Naast deze drie nieuwe projecten geven wij structurele financiële ondersteuning:

  • om in het voorjaar groente- en graszaden te kopen voor de reeds bestaande kassen bij de kleuterscholen en voor de communale landbouwvelden
  • om in het najaar vitaminen en medicijnen te kopen en een griepepidemie zoveel mogelijk te voorkomen
  • aan noodhulp in de vorm van voedselpakketten aan de Dayan nomadengemeenschap tijdens de winter