Voedselzekerheid in Corona-tijd

juni 2020

 

In samenwerking met Wilde Ganzen werven we momenteel fondsen om de voedselzekerheid in onze projectgebieden te verbeteren. Het gaat om moestuinen voor 40 families die een semi-permanente verblijfplaats hebben en voedselpakketten aan 90 families die geen moestuin kunnen houden door gebrek aan watervoorziening of slechte bodemkwaliteit. In totaal gaat het om ruim 1100 mensen die acute hongersnood vrezen.

Meedoen met ons? Heel graag! Met een donatie van € 10,- heeft één familie tuiniersgereedschap, met € 25 een pakketje aan groentezaden (aardappel, wortel, ui, raap en kool) en met € 45,- voorzie je één familie van een voedselpakket (50 kg meel, plantaardige olie, thee inclusief diervoeder).

Door de quarantaine en sluiting van de grenzen (sinds januari!) is hongersnood het gevolg voor de herder- en nomadengemeenschappen in onze geïsoleerde projectgebieden. Zonder corona strijden we samen met onze partnerorganisatie in Mongolië al jarenlang tegen honger en armoede in deze gebieden. De situatie verslechtert nu in rap tempo.

Import van goederen, verkoop van dieren en export van dierproducten is volledig tot stilstand gekomen. Omdat Mongolië een importerend land is van de meeste voedselproducten zijn prijzen enorm gestegen evenals de kosten van dierlijke grondstoffen (veevoer).  Tegelijkertijd zijn de prijzen van dieren en dierlijke producten (kasjmier) sterk gedaald.  Door de quarantaine kunnen zakenlieden niet reizen en handelen voor de export. Herders en steppenomaden zijn volledig afhankelijk van de inkomsten uit de verkoop van hun dieren en dierlijke producten. Deze situatie is rampzalig voor ze!

Sinds mei is beperkt reizen naar provincies en tussen dorpen weer toegestaan na protesten van het grote publiek. Maar omdat alle grenzen nog steeds gesloten zijn en er geen commerciële internationale vluchten zijn, is er nog steeds een gebrek aan producten en materialen. Families kunnen met hun veestapel niet naar het zomerkamp voor hun dierenweide verhuizen. Met moestuinen en voedselpakketten ondersteunen we de armste families tegen honger en armoede tijdens de wereldwijde Covid-19 pandemie.