Oplevering ‘Corona project’ met Wilde Ganzen

juli 2020

  

Met Wilde Ganzen – die een speciaal fonds voor de Covid-19 pandemie beschikbaar stelden – hebben we de benodigde gelden voor moestuinen en voedselpakketten voor de armste families kunnen doneren. Onze berichtgeving en fondswervingsacties in juni brachten zeer snel resultaat op. Dat was heel erg bemoedigend! En onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads in Mongolië kon gelukkig snel aan de slag bij de gemeenschappen van steppenomaden die zijn vertegenwoordigen. Families die bedreigd werden in hun inkomen en voedselzekerheid konden op tijd uit de nood worden geholpen.

Dank aan allen die dit mede zo snel mogelijk maakten!