Effecten van Covid-19 en overstroming

oktober 2020

  

overvolle slaapzalen

De Covid-19 pandemie heeft een zeer grote impact op de economische en sociale situatie van de steppenomadenbevolking, die normaliter toch al onder grote druk leeft. We vroegen onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads NGO welke gevolgen het virus heeft gehad sinds de uitbraak begin dit jaar. Onderstaand is een beperkte lijst van de gevolgen:

Er zijn verschillende zaken die het gemeenschapsleven enorm hebben getroffen. In de eerste plaats verloren veel mensen hun baan. Ten tweede is de handel in dierproducten (vlees en melkproducten) stil komen te liggen, prijzen zijn gekelderd. Het inkomen van de nomaden en herders is hierdoor sterk teruggevallen.

De kosten voor groente- en graszaden zijn sterk gestegen. Hiernaast is de internationale wisselkoers omhoog gegaan waardoor in zijn algemeenheid alles substantieel duurder is geworden.

De gemeenschap is erg ongerust en in stress. Men is angstig om elkaar te ontmoeten en naar buiten te gaan. Velen voelen zich ziek door de omstandigheden.

Alle scholen, kinderopvangcentra en alle kleuterscholen waren gedurende 8 maanden vanwege de quarantaine gesloten, van 21 december 2019 tot 1 september 2020. Vooral groep 8 leerlingen zijn getroffen en zijn met een achterstand naar de middelbare school gegaan.

Tijdens de COVID-19 is ook het trainingscentrum gesloten. Maar er worden online trainingen georganiseerd en er zijn enkele trainingen voor kleine groepen geweest. Ook zijn richtlijnen gepubliceerd om aan gemeenschappen te geven. Het heeft de gemeenschap veel geholpen om de huidige situatie te begrijpen en om voor zichzelf te zorgen.

De volgende wensen zijn door onze partner in Mongolië aangegeven om de negatieve invloeden van COVID-19 en overstromingen het hoofd te kunnen bieden.

Naast alle negatieve gevolgen van de Covid-19 pandemie, is tot overmaat van ramp afgelopen juli het projectgebied getroffen geweest door zware overstromingen.

Huizen en groentekassen zijn beschadigd, dieren gestorven en veel kinderen kunnen niet vanuit huis naar school komen. Ze wonen sinds 5 september op de slaapzalen van de scholen. Deze zijn inmiddels overbelast en komen bedden, dekens, matrassen, bureaus en servies tekort.

Door de overstromingen zijn drinkwaterputten verontreinigd met menselijke uitwerpselen van open toiletten (gat in de grond met planken erover). Velen klagen over buikpijn en de angst is groot voor een uitbraak van ernstige ziekten.

1- Voortzetting van voorlichting en trainingen van voorgaande jaren. Meer trainingen en workshops voor kinderen, tieners, jonge ouders en oudere mensen betreffende de huidige wereld en hoe daarin lokale problemen het hoofd te bieden. (2500 Euro)

2- Gemeenschappelijk veld: Noodzaak om het gemeenschappelijke veld te omheinen. Door het omheinen wordt bezit zekergesteld (overheidseis) en worden gewassen beschermt tegen vraat van dier. (benodigd is minimaal 6600 Euro)

3- Kassen en groentevelden: Meer gezinnen zouden graag (winter)kassen willen hebben.. Tijdens de pandemie is gebleken dat diegenen met kas en tuin veel beter voor zichzelf konden zorgen dan anderen. Velen hebben de opbrengst uit tuin en kas verdeeld onder de gemeenschap. (kleine kas 700 Euro, grote kas 1200 Euro)

4- Er is grote behoefte aan handleidingen en informatie over het bouwen van winterkassen en het verzorgen van kasgroenten, het voorbereiden van bodems, etc. Een workshop kan worden georganiseerd en gidsboeken met foto’s in het Kazakh kan worden gemaakt. (2000 Euro)

5- Dierenstallen. Eén stal is verwoest, de rest is allemaal in goede orde. De dieren zijn de afgelopen winter goed doorgekomen omdat ze een warm onderkomen hebben. De gemeenschap wil in de komende jaren graag 2 stallen per jaar bouwen. (2000 Euro per stal)

Wilt u de steppenomaden ondersteunen om hun wensen te realiseren? Dat kan gemakkelijk via deze link https://steppenomadenmongolie.nl/doneren/ of via de doneerbutton op deze website.