Training en onderwijsmateriaal tijdens schoolsluiting

Februari 2021

Na twee maanden les te hebben gehad vanaf september 2020 liepen de besmettingen weer op en begon de COVID-19 quarantaine opnieuw met schoolsluiting in heel Mongolië. De gevolgen zijn ontmoedigend: armoede en gebrek aan kansen zijn extra risico’s in geïsoleerde gebieden.

Met steun van de Hofsteestichting hebben 40 kinderen deelgenomen aan een training waarin ze voorgelicht werden over Covid-19 en de pandemie  en onderwijs- en tekenmateriaal kregen. Het onderwijsteam van onze partnerorganisatie Source of Steppe Nomads heeft drie dagen lang de kinderen en hun ouders thuis bezocht en begeleid in de training.

Er werd informatie over COVID-19 en de pandemie gegeven. Daarnaast kregen ze alfabetische- en wiskundeboeken, mondmaskers en tekenboeken met kleurpotloden. Het eerste deel van de training ging over fysiologie en hoe de besmetting wordt doorgegeven, hoe je jezelf en anderen kan beschermen tegen infectie, en respect te hebben voor de regels van je ouders.

In het tweede deel van de training konden kinderen tekenen of een opstel schrijven over wat ze begrepen hadden uit het eerste deel van de training.
Het hielp hen om hun mentaliteit , spraak- en taalvaardigheid te ontwikkelen doordat ze gevraagd werden uit te leggen wat ze getekend of geschreven hadden. Zo werden hun ouders ook betrokken bij de opvoeding en veiligheid van hun kinderen. Kleuters hebben ook getekend en het uitgelegd.

Het huisbezoek werd door de ouders als heel positief ervaren en de training heeft de kinderen een goed gevoel gegeven en de mogelijkheid om hun passie te verwezenlijken. Ze voelden zich vrij bij het maken van de tekeningen en vonden het leuk om thuis les te krijgen.