Nieuw project met Wilde Ganzen

Juli 2021

 

Gebied voor gemeenschappelijk grasland, moestuin en begeleiding op school 

We zijn verheugd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen! Al eerder hebben we succesvol fondsen geworden en projecten samen tot stand gebracht. In 2019 hebben we de inrichting van een nieuwbouw kleuterschool, twee dierstallen en vier groentekassen samen gefinancierd en in 2020 hebben we met behulp van een speciaal corona-budget een project in het kader van voedselzekerheid afgerond.

Het nieuwe project heet ‘gemeenschapsontwikkeling’ en is begroot op totaal 18.564,0 Euro. Wij zijn gestart met de werving van fondsen voor 12.376,- Euro, Wilde Ganzen zorgt voor het resterende bedrag. Dit project draagt bij aan de SDG-doelstellingen 1 (geen armoede), SDG-2 (geen honger) en SDG-4 (kwaliteitsonderwijs) en kent drie deelprojecten.

Het eerste deelproject is de uitbreiding, ontginning en ingebruikname van 10 hectare van een gemeenschappelijk veld voor verbouw van graszaden als voeding voor dieren (kosten 13.209 Euro). Op deze 10 hectare mogen twintig geselecteerde armste families het land bewerken en profiteren van de opbrengst. Na vijf jaar zijn de volgende twintig armste families aan de beurt, en zo verder. Deze 10 hectare willen we uiteindelijk uit breiden naar een totaal van 70 hectare landbouwgrond en te kunnen voorzien in voedselzekerheid voor de dieren tijdens de strenge winters.

Het tweede deelproject behelst gereedschap en zaden voor zestig families zodat moestuinen aangelegd kunnen worden ter uitbreiding van het reeds bestaande groenteproject (kosten 1.601 Euro).

Het derde deelproject omvat training voor docenten en studenten om de door COVID-19 opgelopen achterstanden weg te werken. Met name is deze training gericht op kinderen uit afgelegen gebieden die naar de basisschool en de eerste jaren van de middelbare school gaan (kosten 2.500 Euro).

De focus van de gemeenschap blijft door de Covid-19 pandemie vooral gericht op armoedebestrijding,  voedselzekerheid, goede gezondheid en welzijn, en onderwijs.

Doet u mee met ons om dit project succesvol uit te voeren in 2022?