Daar is de tandarts weer!

November-december 2021

Door de lange lock-down en de angst van ouders om hun kinderen tijden de Covid-19 pandemie naar school te sturen werd het reguliere bezoek van de schooltandarts in september uitgesteld. Eind november kon tandarts Davgaa, haar collega en de tandartsassistenten weer eindelijk naar de scholen in Ulaankhus gaan.

Dit is het 5e jaar van uitvoering van dit project, tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Stichting Dhampus in Nijmegen. Elk seizoen komt de schooltandarts voor tandheelkundig onderzoek van kleuters en scholieren in Ulaankhus soum (district) en Sogoog bagh (sub-district) in samenwerking met het gezondheidscentrum in Ulgii. Het project “Mondhygiëne”, dat tot doel heeft de incidentie van tandziekten onder de kinderen te verminderen en hen te trainen in goede poetsgewoonten, werd dit jaar met succes uitgevoerd tijdens de COVID-19-epidemie.

In totaal werden deze keer 407 kinderen onderzocht waarvan 59,2% de nodige behandeling kreeg. Kinderen die in voorgaande jaren bij het project betrokken waren, zijn ook gescreend en hun gebit is gezonder dan dat van andere kinderen. Hieruit blijkt de positieve impact van dit jarenlange project. Ouders wier kinderen zijn onderzocht en behandeld zijn dankbaar bij het zien van het resultaat. Het is een zeer nuttig project voor kinderen en ouders die niet vaak naar de tandarts gaan omdat ze te ver van het gezondheidscentrum in provincie hoofdstad Ulgii wonen en geen geld hebben voor de transport- en tandartskosten.