Natuurramp Dzud – noodhulp en dierstallen nodig

Februari 2023

In ons projectgebied Dayan zijn in januari veel dieren gestorven door de gevolgen van de Dzud. Dat is een Mongoolse term een zeer strenge winter – meestal na een droge zomer – waarin grote aantallen vee sterven door honger en/of kou. Dzuds veroorzaken vaak economische crisissen en voedseltekorten. Mongolië is het enige land dat met deze natuurramp te kampen heeft.

In de vorige zomer waren er hoge temperaturen en weinig neerslag waardoor er ernstige droogte is geweest en het vee niet genoeg vet kon verzamelen om de winter te overwinnen. Het meteorologisch bureau verklaarde eind december abnormaal lage temperaturen. Daarbij heeft de droogte en de economische inflatie de prijs van vlees aanzienlijk doen dalen, waardoor het inkomen van de veehouders is afgenomen. In combinatie met de strenge winter lopen de herdersgezinnen het risico niet in hun onmiddellijke basisbehoeften te kunnen voorzien.

Uit historische gegevens blijkt dat de piek van de veesterfte ligt tussen februari en april en dat januari de koudste maand is waarin het vee wordt blootgesteld en ondervoed raakt. De nomaden zijn voor hun voedsel en inkomen sterk afhankelijk van hun vee. Als zij hun vee verliezen, verliezen zij hun bestaansmiddelen en krijgen zij te maken met voedselonzekerheid en enorme psychologische stress.

De herders die minder dan 400 dieren lopen het meeste risico tijdens de Dzud, omdat de herders met meer dan 400 dieren geacht worden meer mogelijkheden te hebben om te herstellen van de schade door de Dzud; zijn hebben meer kans is dat zij na de Dzud nog dieren over hebben. In ons projectgebied Dayan zijn voornamelijk herderfamilies met veel minder dieren en zij worden hard getroffen nu.Naast noodhulp in de vorm van graszaden voor de fieren en basis voedsel voor de families verbeteren we de omstandigheden door het bouwen van dierstallen zodat de dieren een warm onderkomen hebben tijdens de winter of Dzud.

Doet u ook mee? Met uw donatie kunnen we opnieuw één of meerdere dierstallen bouwen en onze nomadenfamilies bescherming tegen verlies van hun dieren en een beter inkomen.