Boeken voor de schoolbieb

september 2023

Wat een goed begin van het nieuwe schooljaar! Kinderen en bibliothecarissen ontvangen nieuwe boeken in de Mongoolse taal. De kinderen kunnen de boeken lenen bij de bibliotheek en hebben zo betere toegang tot het leren van Mongools als tweede taal. De boeken zijn geschreven in de Mongoolse taal en met Kazachse uitleg. Er wordt ijverig begonnen in de nieuwe boeken!

Even een terugblik…. Eind vorige eeuw waren er speciale programma’s en boeken voor leerlingen die Mongools als tweede taal leerden. Na 1992 werd Mongolië geconfronteerd met een financiële crisis en stopte de ontwikkeling van speciale boeken en programma’s voor Mongools als tweede taal. Dit was zeer nadelig voor kinderen van Kazachse afkomst die thuis Kazachs leren en spreken. In het Mongoolse schoolsysteem, moeten leerlingen veel dingen leren in de nieuwe taal Mongools; dat is moeilijk zonder extra ondersteuning. Hoewel sommige leerkrachten van Kazakse afkomst zijn, hebben ze hun onderwijsdiploma in het Mongools behaald en zijn ze niet in staat om speciale aandacht te geven aan leerlingen in de tweede taal. Met name ook omdat de klassen soms wel 50 leerlingen tellen. Het resultaat is dat veel leerlingen in de tweede taal achterblijven in de lessen.

Om uitval van deze leerlingen te voorkomen werden met dit project boeken voor Mongools als tweede taal ontwikkeld of besteld. De boeken werden geleverd aan de bibliotheken op afgelegen scholen. De bibliothecarissen zien toe op een juist en zorgvuldig gebruik van de boeken. Tevens wordt elk jaar gecontroleerd hoeveel boeken vervangen moeten worden.