Samenwerking met Wilde Ganzen

December 2023

Wat een mooi einde van 2023! Net voor de kerstdagen ondertekenden we samen met Wilde Ganzen en onze Mongoolse partner Source of Steppe Nomads een samenwerkingsovereenkomst tot 2027. Het programma is gericht op activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling. We dragen gezamenlijk bij aan de duurzame ontwikkeling van de nomadische gemeenschap en het traditionele herderbestaan.

De projecten in het eerste jaar richten zich met name op onderwijs zoals het ontwikkelen van leermaterialen en -boeken in de Mongoolse taal en het gratis verstrekken daarvan aan kinderen uit arme families, het aanbieden van extra wiskunde en taallessen Mongools en Engels, het uitbreiden en inrichten van (kleuter)scholen en het trainen van leerkrachten. Daarnaast zijn er projecten begroot op het gebied van gezondheid en landbouw; bezoek van de schooltandarts, gymnastiek en danslessen in het kader van een gezonde levensstijl, voldoende medicijnen en vitaminen voor de lokale huisarts en thuisapotheek, groentekassen en -zaden, tuingereedschap en bomenaanplant tegen erosie.

Voor 2025 en 2026 staan grote (economische) projecten gepland zoals de bouw van een nieuw en groter (taal)trainingscentrum, viltverwerking, baksteenfabricatie, en kleinschalige kippenboerderijen.

De fondswerving voor de uitvoer van al deze activiteiten is inmiddels in volle gang. Doet u ook mee? Iedere bijdrage maakt een groot verschil!